De digitale teenagere netværker. De er evigt online på godt og ondt, og det er blevet en del af deres hverdag. Men hvilket billede skaber de af sig selv på nettet, og hvordan opfatter de andre? Med oplægget Udskoling: Hvem er du, når du er digital? taler vi om basal netetik. Vi sætter gang i en debat om digital identitet, trivsel og netetik, og vi inddrager eleverne, deres holdninger og egne historier.

Målgruppe: Elever

Hvilke billeder er ok at dele? Hvornår overskrider man andres grænser, hvad er digital mobning, og hvad er god stil, når det kommer til personlige oplysninger? Hvad siger lovgivningen og de etiske retningslinjer ikke mindst?

Vi møder eleverne i øjenhøjde, og vi får skabt en debat om samvær og livet på nettet. Eleverne bliver aktivt inddraget med holdningsgymnastik, hvor de ved hjælp af bevægelse skal vise og fortælle, hvad de synes er god digital opførsel.

Vi anvender cases og historier fra hverdagen, og vores mål med oplægget er, at eleverne oplever at få styrket det etiske filter, der skal fortælle dem, hvornår en handling på nettet er positiv eller negativ.

Vores oplæg er nemt at tilpasse. Derfor er I også med til at bestemme, hvad vi skal snakke om. det kan være aktuelle problemstillinger eller emner, der er relevante på jeres skole lige nu. Vores oplæg er dynamisk, og vi holder os opdateret om nye digitale tendenser blandt børn og unge samtidig med, at indholdet er i overensstemmelse med fællesmålene fra Undervisningsministeriet.

Oplægget debatterer følgende emner:

  • Online identitet – Er der forskel på ens personlighed på nettet og i den fysiske verden?
  • Tidsforbrug – Hvad er et sundt forbrug, og hvad er et overforbrug?
  • Deling af billeder og videoer – Hvornår er det egentlig ok at dele et billede, og skal man altid dele billeder med hinanden?
  • Digital mobning – Hvad er god tone, og hvornår og hvordan man kan sige fra overfor online mobning?

Pris og praktisk

Elevoplægget kan afholdes samlet for hele klassetrinnet eller flere klassetrin ad gangen.

Oplægget varer ca. 90 min. og koster 3000 DKK + transport* (ekskl. moms) ved afholdelse i almindelig arbejdstid på hverdage. Tillæg ved weekend og aftenoplæg.

Ved oplæg længere væk end 150 km fra Aarhus tilføjes et tillæg på 1000 DKK, ellers skal I minimum booke to foredrag.

Skolen bedes stille et smartboard/projektor (med VGA-udgang) og evt. mikrofon til rådighed.

Det med småt (aflysning, transport mv.)

Kontakt

Skriv eller ring til Jonas Ravn

E-mail: jonas@cfdp.dk

Hovednummer: 86 37 04 00 (Spørg efter Jonas Ravn)

 

Spørg om foredrag