For unge er en smartphone og digitale medier naturlige udvidelser af deres viden, kommunikation, skoleopgaver og ikke mindst sociale liv. Den omfattende brug af digitale medier og spil opleves af de fleste teenagere som en nødvendig og oftest positiv tilstedeværelse i livet. Men samtidig kræver det en række kompetencer at begå sig online.

Med oplægget, “Hvem er du, når du er digital?”, sætter vi gang i en debat om digital myndiggørelse, digitale fællesskaber, billeddeling, krænkelser, debatkultur, sundhed, kritisk sans og privatliv. Vi tager udgangspunkt i det digitale fællesskab. Hvad er din rolle i det digitale fællesskab, og hvad kan det betyde at være udenfor detfællesskab?

Vi møder eleverne i øjenhøjde ved at anvende cases og historier fra deres egen hverdag på digitale platforme, og samtidig er eleverne en aktiv del af oplægget, da de bliver inddraget løbende med holdningsgymnastik, hvor de ved hjælp af bevægelse skal vise og fortælle, hvad de synes er god digital opførsel. Ved at eleverne skal deltage aktivt løbende under oplægget, og at indholdet er relaterbart og genkendeligt, skabes større grobund for læring og refleksion over det digitale børneliv.

Grundlæggende har vi i CfDP en teknologi optimistisk tilgang til de nævnte tematikker, da vores erfaring siger, at eleverne hurtigt falder fra, hvis vi løfter pegefingre. Dog behandler vi både positive og negative problematikker omkring emnerne.

Vores oplæg er nemt at tilpasse. Derfor er I også med til at bestemme, hvad vi skal snakke om. det kan være aktuelle problemstillinger eller emner, der er relevante på jeres skole lige nu. Vores oplæg er dynamisk, og vi holder os opdateret om nye digitale tendenser blandt børn og unge samtidig med, at indholdet er i overensstemmelse med fællesmålene fra Undervisningsministeriet.

Hvilket udbytte får eleverne?:
Oplægget kombinerer viden og klassediskussion på en måde, hvor der opbygges kritisk sans. Eleverne opnår handlekompetence til at agere forsvarligt, sikkert og hensynsfuldt på nettet. Oplægget giver ligeledes eleverne mulighed for at blive klogere på hinandens holdninger og erfaringer, og samtidig gøre op med en række flertalsmisforståelser, som kan være en del af elevernes fællesskaber.

Pris og praktisk

Elevoplægget kan afholdes samlet for hele klassetrinnet eller flere klassetrin ad gangen.

Oplægget varer ca. 90 min. og koster 3000 DKK + transport* (ekskl. moms) ved afholdelse i almindelig arbejdstid på hverdage. Tillæg ved weekend og aftenoplæg.

Ved oplæg længere væk end 150 km fra Aarhus tilføjes et tillæg på 1000 DKK, ellers skal I minimum booke to foredrag.

Skolen bedes stille et smartboard/projektor (med VGA-udgang) og evt. mikrofon til rådighed.

Det med småt (aflysning, transport mv.)

Kontakt

Skriv eller ring til Jonas Ravn

E-mail: jonas@cfdp.dk

Hovednummer: 86 37 04 00 (Spørg efter Jonas Ravn)

 

Spørg om foredrag