Børn og unge udsættes dagligt for et væld af informationer fra et hav af kilder. Noget er godt, andet er fordrejet og en del er direkte forkert. Ved at gå i dybden med begreber som fake news, konspirationsteorier og digitale ekkokamre, vil vi med oplægget Kritisk tænkning i digitale fællesskaber styrke elevernes kritiske sans og evne til at forholde sig nuanceret til ny information.

Målgruppe: Elever

Vi vil fokusere på digitale fællesskaber, og de positive og negative aspekter, der kan være ved dem, for derigennem at skabe rammerne for refleksion blandt eleverne over, hvilke fællesskaber de indgår i og hvorfor. Dette gøres bl.a. for at skærpe elevernes opmærksomhed på hvilke mekanismer, der er på spil i negativ social kontrol, og dermed arbejde forebyggende med samme. Med oplægget øger vi elevernes digitale dannelse gennem debat om demokratiske værdier og handlemuligheder samt øvelser i kritisk tænkning og medbestemmelse i digitale fællesskaber. Dette styrker elevernes forståelse af egne rettigheder og muligheder online, og skaber en dybere forståelse af mulighederne for at indgå og navigere i de digitale fællesskaber.

Via små øvelser og elevernes aktive deltagelse kommer vi omkring emner som:

  • Hvilke typer af digitale fællesskaber findes der?
  • Hvad kan de digitale fællesskaber, og hvad får vi ud af at være en del af dem?
  • Hvilke dynamikker gør sig gældende i digitale fællesskaber?
  • Hvordan tager man sin evne til kritisk tænkning med online?

Ved at eleverne skal deltage aktivt løbende under oplægget, og at indholdet er relaterbart og genkendeligt, skabes større grobund for læring og refleksion over deres digitale hverdag.

Pris og praktisk
Oplægget er rettet mod udskoling, og kan afholdes for den enkelte klasse, samlet for hele klassetrinnet eller for flere klassetrin ad gangen. Oplægget afholdes helst fysisk, men lader sig gøre digitalt.

Oplægget varer ca. 90 min. og koster 3000 DKK + transport (ekskl. moms) ved afholdelse i almindelig arbejdstid på hverdage. Tillæg ved weekend og aftenoplæg.

Ved oplæg længere væk end 150 km fra Aarhus tilføjes et tillæg på 1000 DKK ellers skal der minimum bookes to foredrag.

Skolen bedes stille et smartboard/projektor (med HDMI-udgang) og evt. mikrofon til rådighed.

Det med småt (aflysning, transport mv.)

Kontakt

Skriv eller ring til Stine Helding Rand

E-mail: stine@cfdp.dk

Telefon: 42 599 620

Kontakt os og hør mere

Skriv direkte til Jonas Ravn på jonas@cfdp.dk hvis du ønsker at bestille eller spørge til et oplæg.

Oplys gerne, hvor mange deltagere I er, ønsket tidspunkt og eventuelt særlige tematikker, som I gerne vil høre om.

Du er også velkommen til at ringe på: 86 37 04 00 Spørg efter Jonas Ravn