Tilbage til oversigten

Findhjælp.dk

I knap 3 år har landets rådgivningstilbud til børn og unge kunnet benytte sig gratis af findhjælp.dk og dermed øge muligheden for at skabe opmærksomhed på nettet omkring deres konkrete tilbud til børn og unge.

Formålet med findhjælp.dk var at give udsatte og sårbare børn og unge et samlet overblik over steder i Danmark, hvor de kan finde offline voksenhjælp.

Alle tilbud på findhjælp.dk skulle opfylde følgende krav:

  • tilbuddet skal henvende sig til børn, og ungetilbuddet skal være omkostningsfrit for børn og unge
  • tilbuddet skal kunne tilgåes af børn og unge uden forudgående visitation
  • tilbuddet skal være funderet i ønsket om at hjælpe børn og unge i forhold til en eller flere problemstillinger, uafhængigt af barnets/den unges sociale, kulturelle og religiøse baggrund

De enkelte tilbud indtaster selv deres oplysninger, som efterfølgende bliver verificeret, i forhold til indhold og beskrivelse af tilbuddet, af en pædagogisk ansvarlig koordinator i Center for Digital Pædagogik.

Samarbejde med Cyberhus som henvisningsværkstøj
Findhjælp.dk er endvidere en integreret del af det rådgivende arbejde på cyberhus.dk. Vi betragter derfor de rådgivningstilbud, der findes på findhjælp.dk, som offline samarbejdspartnere omkring det fælles mål at gøre en forskel for udsatte børn og unge.

Samarbejdet er således udelukkende funderet i den fælles indsats for at hjælpe børn og unge, og ikke hverken et økonomisk partnerskab eller en binding til at gennemføre fælles projekter eller arbejdsmetoder.

Projektet er blevet lukket pga af der ikke var økonomi til at holde det opdateret.

Skriv ny kommentar

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.