Tilbage til oversigten

Digital Dialog

Digital Dialog er et uv-materiale, der er tænkt som en konkret og praktisk hjælp til at sætte skolernes digitale kultur og trivsel på dagsordenen. En lang række organisationer er gået sammen om at udvikle et gratis hæfte med ideer til, hvordan I som lærere, pædagoger og skoleledere i samarbejde med elever og forældre aktivt kan definere jeres skoles værdier og kultur på det digitale område. Hæftet lægger op til, at skolen søsætter større eller mindre projekter, der kan løfte skolens viden og kompetencer på området.

koereplanDigitalDialog

Vi foreslår, at det løbende arbejde med digital kultur og trivsel starter med en proces, der involverer alle på skolen. Det behøver ikke at være meget tidskrævende, hvis processerne lægges ind i skolens eksisterende mødestrukturer henover skoleåret. Der kan eksempelvis arbejdes efter den køreplan, der ses her ved siden af.

Ud fra en målsætning om at involvere både ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre kan I benytte dilemmakort til ledelsesteamet, personalegruppen, forældregruppen og eleverne. Dialogen, der kan skabes med hjælp fra disse dilemmakort, skal først og fremmest føre til øget forståelse, viden og færdigheder i forhold til at inddrage IT og medier i hverdagen, men kan også lægges til grund for udarbejdelse af fælles retningslinjer for skolens brug af IT og medier.

Læs mere på Digital Dialogs hjemmeside eller læs materialet i hæftet om Digital Dialog.

Projektgruppen bag Digital Dialog i skolen består af:

Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Center for Digital Pædagogik.

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.