Arbejdsspørgsmål

I skal idéudvikle, diskutere og komme frem til mulige løsninger:
Link til Padlet: https://padlet.com/louise342/sov5s85wqqio8g18

Spg. 1: Har I udfordringer på jeres skole, som kunne løses med hjælp af teknologi?

Hvordan skulle det gøres?

Spg. 2: Har I udfordringer, der hvor I bor, som kunne løses med hjælp af teknologi? 

Hvordan skulle det gøres?

Spg. 3: Digitale dilemmaer: Ansigtsgenkendelse

Hvilke fordele ser I ved brugen af ansigtsgenkendelse?
Hvilke ulemper ser I?

Der har været mange diskussioner om at indføre ansigtsgenkendelse i det offentlige rum i Danmark. En rapport fra KMD fra november 2020 viser, at danskerne er positive over for brug af ansigtsgenkendelse til bekæmpelse af kriminalitet. I november 2019 anbefalede Center for Menneskerettigheder, at der ikke indføres ansigtsgenkendelse i Danmark, før der lovgivningsmæssigt er klarhed over, hvad ansigtsgenkendelsen betyder for den enkeltes rettigheder. Ansigtsgenkendelse er en markant udvidelse af muligheden for at overvåge den enkelte.

Her er forskellige information, som I kan dykke ned i:
Faktalink: https://faktalink.dk/overvagning-samfundet
TV2 Echo: https://vejr.tv2.dk/video/VWxjZTJFXzIzSjU2ZDltb2JfV2JzdmNvX1BZY2E0VUI

I forbindelse med demonstrationer i Hong Kong har der også været fokus på ansigtsgenkendelsen, fordi demonstranterne har forsøgt at undgå ansigtsgenkendelse – se eksempler på forskellige sider af historien her:
Wall Street Journal: https://youtu.be/32KTKXZZ-BI

New China TV: https://www.youtube.com/watch?v=I9ig4HaXnsU&t=17s
CNA: https://www.youtube.com/watch?v=zru6GyzZZdQ

Spg. 3: Digitale dilemmaer: Udendørs mobile robotter

Hvilke fordele ser I ved brugen af udendørs mobile robotter?
Er der nogle ulemper – hvilke?


Det har været ulovligt at bruge udendørs mobile robotter uden fører i Danmark. Lige nu er færdselsloven ændret, så det er muligt at lave forsøg med udendørs mobile robotter i Danmark. Udendørs mobile robotter har potentiale til at bruges som førerløse biler, som landbrugsmaskiner, til fragt, rengøring og meget andet. Men er der udfordringer og hvor går grænsen for, hvad de kan bruges til?

Her er forskellige information, som I kan dykke ned i:
Teknologisk Institut: https://www.teknologisk.dk/ydelser/robotterne-ud-paa-gaden/43032

Her et par eksempler på, hvordan en Spot Robot kan bruges på forskellige måder:
Teknologisk Institut: https://www.youtube.com/watch?v=EE1UB3FUTUE&t=78s
CNBC: https://www.youtube.com/watch?v=pz7A8Umw5zY

Navnlig selvkørende biler er blevet diskuteret meget, for hvem har ansvaret, hvis en selvkørende bil kører galt eller skader en i trafikken? I slutningen af 2018 blev en kvinde slået ihjel af en selvkørende bil, og det satte hele arbejdet med at udvikle selvkørende biler i bero. 
The Guardian: https://youtu.be/vAV3iFjGJY8