Tilbage til oversigten

CfDP samler de frivillige under ny fælles paraply

2018 år bliver året, hvor vi styrker den samlede indsats for vores frivillige, sådan at vi kan sikre en faglig opkvalificering og skabe en sammenhængskraft på tværs af vores rådgivninger. I den forbindelse arbejder vi også på at kunne tilbyde vores frivillige en bredere palette af muligheder i samarbejde med andre organisationer.

Center for Digital Pædagogik har efterhånden et bredt udvalg af rådgivninger, som tilbyder både frivillige og brugere en række forskellige muligheder for at finde det sted, som passer perfekt. Det er vi meget stolte af, men samtidig kan vi se, at de forskellige rådgivninger lever lidt i deres egne bobler uden en egentlig synlig sammenhæng med de andre – udover at de allesammen ønsker at bidrage til trivsel for sårbare og udsatte mennesker. I 2018 ønsker vi at skabe en kraftigere sammenhængskraft mellem projekterne, sådan at man, som frivillig, kan få gavn af den samlede mængde erfaring på tværs.

I praksis betyder det, at vi samler de frivillige under en ny fælles paraply og derfra sender dem ud i deres respektive tilbud. Det betyder både, at fællesskabet bliver større og stærkere, men også at de frivillige får flere valgmuligheder i forhold til at skifte mellem de tilbud, som virker relevante på et givent tidspunkt i livet.

I den forbindelse arbejder vi også på at indgå samarbejder med forskellige andre organisationer, som arbejder med frivillige på andre områder end det digitale. Dels for at arbejde mod, at vi bliver samarbejdspartnere fremfor konkurrenter, dels så de frivillige kan prøve kræfter med en masse forskellige former for rådgivning. Vi ønsker at give vores frivillige de bedst mulige vilkår, og vi starter nu!


Invitation til temaaften om digitalt nærvær

Sidder du og bliver nysgerrig på, hvordan man rådgiver digitalt? Nu får du muligheden for at høre mere.

Temaaften om Digitalt Nærvær : Mandag d.9 april kl.17-20 på Skanderborgvej 156, 8260 Viby J. Tilmelding til signe@cfdp.dk.

Arrangementet er gratis, og der vil blive serveret lidt lækkert at spise!


Projekter under Center for Digital Pædagogik, som arbejder med frivillige

Cyberhus er et gratis online rådgivningstilbud til udsatte unge mellem 9-23 år. Cyberhus er et frirum, hvor unge kan få støtte og råd fra voksne frivillige rådgivere via chat og brevkasse eller dele tankerne med jævnaldrene i vores Ung-til-ung. Der er altid nogen, der vil lytte.  Alle voksne rådgivere har en relevant faglig baggrund og er derudover oplært i online rådgivning af Cyberhus. Du kan læse mere om at blive frivillig hos Cyberhus her.

Hele Danmarks Familieklub er et nyt stort landsdækkende projekt, som KFUM’s Sociale Arbejde står bag, og som CfDP er en del af. Sårbare familier mødes i hele landet i familieklubber, hvor de spiser sammen og laver forskellige aktiviteter sammen. CfDP skal lave digital rådgivning til de voksne i familieklubberne, og det vil være første gang, at vores målgruppe er sårbare voksne. Rådgivningen går i luften den 15. marts kl. 18-21 og torsdag aftener fremover. De frivillige vil sidde sammen med andre frivillige, der er på vagt i Cyberhus om torsdagen. Vi mangler stadig frivillige til rådgivningen, så kender du nogen, der kunne være interesseret, så skriv til pernille@cfdp.dk. I kan også læse mere om projektet her.

Gruppechat.dk er et nyt rådgivningstilbud i CfDP-familien, hvor man som ung kan deltage i et online anonymt gruppeforløb. Det retter sig mod unge i alderen 12-25 år i hele Danmark. Forløbet strækker sig over cirka 10 sessioner á 2 timer, og gruppen består af 2 rådgivere og 6 unge. Det er gratis og anonymt for de unge, og det er første gang at vi som rådgivere, får mulighed for at følge de unge over tid og udvikling. Vi mangler pt. rådgivere, til når projektet går i luften til marts, så skriv til Signe på signe@cfdp.dk, hvis du er nysgerrig. Som frivillig vil du både få adgang til faglige kurser og modtage supervision af ekstern psykolog. Fordi projektet er nyopstartet, får du også en høj grad af indflydelse på rammerne. Du kan læse mere om projektet her.

UngØkonomi.dk er en gratis økonomisk rådgivning til unge. Formålet er at hjælpe de unge med at få et overblik over deres økonomiske situation og på den måde være med til at sikre, at de ikke havner i bundløs gæld. Rådgivningen er bemandet af frivillige, der arbejder med økonomi til dagligt, som eksempelvis bankrådgivere, jurister eller lignende. Se mere her

MitAssist er et onlinefællesskab, hvor primært drenge kan give og få hjælp fra andre unge og rådgivere. Her har drengene mulighed for at få hjælp til de ting, der fylder hos dem. MitAssist er et community, og det vil sige, at alle har hver deres personlige profil for at kunne deltage i snakken. Her er det derfor ikke anonyme rådgivere, men i stedet coaches med hver deres unikke historie. MitAssist er fra 1. januar 2018 blevet CfDP´s helt egen rådgivningsplatform. Det har tidligere været drevet som et samarbejde mellem TUBA og CfDP. Få et kig ind i drengenes verden her

Netstof er et informations- og rådgivningstilbud målrettet unge i risiko for at udvikle et behandlingskrævende stofmisbrug. CfDP driver sitet i samarbejde med Slagelse Misbrugscenter og 33 kommuner. Netstof har debat, hvor unge hjælper hinanden. Et leksikon med opdateret viden om rusmidler og brevkasse med diverse eksperter på misbrugsområdet tilknyttet. Se mere her

 

 

Skriv ny kommentar

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.