2014 blev det tiende år hvor børn og unge kunne få en hånd på nettet i Center for Digital Pædagogiks online rådgivningstilbud, Cyberhus. I den forbindelse  kaster jeg lige et blik tilbage på hvordan vi stille og roligt er vokset fra at være et meget lille tilbud med én chat, én enkelt brevkasse og kun en lille håndfuld rådgivere til i dag, hvor Cyberhus kan byde på en lang række forskellige aktiviteter og har mere end 60 frivillige rådgivere tilknyttet. 

Mere til unge end til voksne

ChartGo (1)

Som det tydeligt ses i grafen, der viser hvordan de unges færden på Cyberhus har udviklet sig gennem de seneste 10 år, er der en klar tendens til at de unge i stadigt stigende grad bruger Cyberhus som et sted hvor de spejler sig og søger råd blandt jævnaldrende.
Tallene matcher vores pædagogiske vision om at Cyberhus er og fortsat skal være meget mere end “blot” en rådgivning. Cyberhus skal være den virtuelle pendant til det fysiske klubhus, hvor den unge kan dele erfaringer, søge støtte, være kreativ eller bare hænge ud med jævnaldrende.

Samtidig med at aktiviteten i Ung-til-Ung, som i dag rummer vores Debatter, Livsfortællinger, GruppeChats, Billeder, Hemmeligheder og Blogs, fortsat stiger, er aktiviteten i vores Ung-til-Voksen sektion, som tæller 1-1Chat og Brevkasser, faldet. Men selv om faldet, på lige knap 300 henvendelser i Ung-til-Voksen sektionen, kan virke af meget ser vi det ikke som et udtryk for at de unge ikke længere ønsker at bruge Cyberhus som rådgivningstilbud, når de har behov for hjælp fra voksne. For at forstå faldet skal vi lige dykke en anelse længere ned i tallene.

 

Lidt perspektivering

Først bliver vi nødt til at adskille 1-1Chatten og brevkassen. Antallet af henvendelser i brevkassen er faktisk steget fra 1582 spørgsmål i 2013 til 1783 i 2014, så der er ingen tvivl om at de unge stadig, meget gerne, vil spørge os til råds.

Det betyder selvfølgelig samtidig at faldet i 1-1Chatten har været forholdsvis stort.  Fra 2002 samtaler i 2013 til 1503 samtaler i 2014. Heldigvis skal faldet ikke forklares med en manglende interesse fra de unge. 
I juni 2014 blev vi desværre nødt til at skære ned på antallet af chattimer, på grund af manglende økonomiske midler til løntimer. 
Vores 1-1Chat er altid bemandet med en lønnet koordinator, der har til opgave at støtte op om vores frivillige rådgivere og på den måde sikre kvaliteten af det rådgivende arbejde.
En væsentlig del af de henvendelser vi får i 1-1Chatten handler om meget svære problematikker som selvskade, overgreb og selvmordstanker. Og ind i mellem har vi samtaler med unge der har behov for akut hjælp. Derfor vil vi ikke gå på kompromis med den støtte og sparring som rådgiverne skal have til rådighed. Da vi ikke længere havde de økonomiske midler til at opretholde det samme antal løntimer som i 2013, var der derfor heller ingen tvivl om at det måtte betyde en reducering i antallet af åbne timer.

I 2013 havde vi sammenlagt en åbningstid på 1224 timer i chatten. I 2014 blev det kun til 912 timers chat.
Så for at få et mere sammenligneligt tal for antallet af gennemførte chatsamtaler bliver vi nødt til at kigge på hvor mange samtaler pr. time vi har gennemført.
Gør vi det, kan vi se at der faktisk slet ikke er forskel. For både i 2013 og 2014 gennemførte vi i gennemsnit 1,6 samtaler pr. time.

Vi håber selvfølgelig på at vi med tiden får mulighed for at udvide åbningstiden igen, og på den måde give flere unge mulighed for at komme igennem til en voksen og få hjælp.

Hvad henvender de unge sig omkring?

Kigger vi nærmere på hvad det er de unge henvender sig omkring er der en stor forskel på om de henvender sig til voksne eller unge.
De unge der henvender sig til de voksne rådgivere i 1-1Chat og brevkasse er fortsat primært unge der har det rigtig svært. Fordelingen for 2014 ser således ud:

1. Selvskade, selvmordstanker, seksuelle overgreb, vold, spiseforstyrrelser og psykiske lidelser udgør 40 procent af det samlede antal henvendelser.

2. Emner som Mobning, ensomhed, sorg og manglende selvværd udgør 23 procent

Men også de unge der henvender sig med de mere “almindelige” ungdoms problematikker finder frem til de voksne rådgivere.

3. Det betyder at de resterende 37 procent af henvendelserne handler om forelskelse, venskab, forældre, seksualitet og kroppens udvikling.

Fordelingen ser lidt anderledes ud hvis vi kigger nærmere på aktiviteten i Ung-til-Ung. 
Der er selvfølgelig stor forskel på om vi taler om indlæg i debatten, snakke på gruppechatten eller de mange billeder der bliver uploadet i galleriet. Men samlet set er det tydeligt at Ung-til-Ung rummer en større andel af de mere “almindelige” problematikker som seksualitet, forelskelse og venskab. Faktisk er billedet vendt på hovedet, så det er ca. 60 procent af al aktivitet i Ung-til-Ung der handler om “almindelige” ungdomsproblematikker og “kun” ca. 40 procent af aktiviteten der handler om de mere tunge problematikker.

Og det er lige præcis den fordeling og den forskel der gør Cyberhus så unikt. Der er ingen tvivl om at vores primære målgruppe er de udsatte unge der mistrives og lever et liv med indre og ydre kaos. Og der er ingen tvivl om at de også finder og støtter hinanden rundt omkring i klubhusets tilbud. 
Men samtidig ser vi det som en lige så stor fordel at de udsatte unge:

  1. kan møde andre unge som ikke oplever livet på samme måde som dem selv
  2. kan få mulighed for at vise andre sider af sig selv end lige det der handler om det der gør ondt inderst inde

På den måde opstår der nogle gange fantastiske snakke i gruppechatten når en ung der skærer i sig selv, helt fordomsfrit bliver spurgt ind til årsagen af andre unge der aldrig selv har haft tanker om at skade sig selv. 
Eller når en ung der normalt henvender sig i Chatten omkring sin angst, samtidig spørger andre unge til råds, i debatten, om de bedste tricks til at score ham den lækre fra klassen.

2015…vi glæder os

2014 var endnu engang et spændende, hektisk og til tider magisk år. Det blev året hvor Hemmelighederne for alvor gjorde sit indtog på Cyberhus, og det blev året hvor mange små desigmæssige ansigtsløft gjorde sitet mere tilgængeligt for de unge. Det var også året hvor den kommunale indsats på ungeområdet flyttede ind i vores digitale klubhus.

Og sådan blev 2014 året der markerede 10 første år med digitalpædagogisk arbejde i Cyberhus.

Nu er vi bare sååååå klar til et nyt år, og endnu et årti 🙂

 

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Niels-Christian Bilenberg

Seniorkonsulent med speciale i digitalpædagogisk ungerådgivning Kontakt Niels-Christian

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.