Dokumenterede undersøgelser viser, at unge-rådgivningen i Danmark ikke møder de udsatte børn og unge i tilstrækkelig grad. Center for Digital Pædagogik ønsker, sammen med din kommune, at løse den problemstilling ved at skabe en sammenhængende og tidssvarende digital indsats der, hvor de unge er i dag: Online.

At vælge det rigtige

Alle kan gå digitalt. Udfordringen er, at vælge de rigtige løsninger og udforme koncepterne på en måde, der giver mening i forhold til de børn og unge, der har brug for hjælpen. Center for Digital Pædagogik har god erfaring med at arbejde brugercentreret. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i børnene og de unges virkelighed, men også i den virkelighed, som er på den anden siden af bordet, hos dem, der skal hjælpe børnene og de unge.

At flytte de pædagogiske processer online kræver ikke kun tekniske overvejelser, men i lang højere grad overvejelser om etik, pædagogiske redskaber og hvordan, de mange digitale muligheder kan understøtte de fysiske strategier og indsatser i det sociale arbejde. Vi anbefaler alle aktører indenfor det sociale område, som ønsker at inddrage digitale medier i det pædagogiske arbejde, til at opstarte processen med en grundig kortlægning af kommunens behov i samråd med målgruppen, så de løsninger, der i slutfasen konstrueres og tilbydes, er skabt i samspil med de brugere, som skal bruge løsningen.

Hos CfDP arbejdes der ud fra følgende model:

Digitale løsninger som virker

Alt for mange digitale løsninger og digitale kampagner står tomme med få eller ingen besøgende, og med sparsom effekt. Inddrag derfor en partner fra start, som er vant til at arbejde med socialt arbejde i medier og tænker etik, pædagogik og brugerinddragelse ind, som vi allerede ved skaber resultater.

Ved at indlede et samarbejde med CfDP, får du og din kommune del i vores store erfaring med digital pædagogik, og I får mulighed for at få klædt jeres medarbejdere på digitalt, så den samlede kommunale indsats styrkes. Det kan give en faglig og ikke mindst økonomisk gevinst til jeres kommune, når I vælger CfDP som digital pædagogisk samarbejdspartner, da vi gør det, vi er gode til – og I får tid til at gøre det, I er gode til – den samlede kommunale indsats.

Kontakt Anni Marquard for yderligere information og tilbud.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.