En sammenslutning af forskellige aktører inden for online sociale netværkstjenester udgav for nylig et fælles kodeks for god adfærd omkring brugernes private oplysninger. Det er It-sikkerhedskomiteen, der står bag initiativet.
Det er blevet til et meget sympatisk skriv med 10 overordnede anbefalinger. Netsteder som Arto og GoSupermodel har deltaget i udarbejdelsen. Grundlæggende er det positivt med et dansk kodeks.
Det er progressivt, at vi nu har en fælles referenceramme for de nuværende og kommende online sociale netværk. Kodekset skal forstås som et valgfrit regelsæt – som en slags blåstempling, man kan prale med, hvis man vælger at leve op til anbefalingerne.
I disse tider, hvor der findes Facebook – og så alle de andre, er det naturligvis ikke en skudsikker vej til sikring af børn og unges privatliv på nettet.
Det er ikke nogen hemmelighed, at det er yderst vanskeligt at gennemtrumfe retningslinier på tværs af landegrænser, og det har især vist sig problematisk at få Facebook til at synes, at brugernes privatliv er noget at gå op i. Vi har set hvordan Facebook langsomt men sikkert over de seneste år har indskrænket og udvandet grundindstillingen for brugernes privatliv. Med baggrund i Facebooks forretningsmodel er det helt forståeligt. Rent etisk er det knap så forståeligt.
Som sagt skal det dog ikke nedtone det sympatiske i, at vi nu har et gennemarbejdet kodeks på nationalt plan. Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen påpeger, at kodekset kan være et rigtigt godt udgangspunkt, når man i den kommende tid skal diskutere beskyttelse af privatlivet på online sociale netværkstjenester i EU regi. Det er fint, hvis Danmark kan sætte et godt eksempel her.

Læs mere og download kodekset her:

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder - børn og unges digitale liv Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.