– refleksioner fra ‘Generation Online’ konferencen, skrevet af Camilla Rode Jensen

Skal digital dannelse være en pædagogisk opgave? Sådan lød et af spørgsmålene fra oplægsholder Jan Kampmann, Institut for psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde Universitet, ved årets ‘Generation Online’ konference. Spørgsmålet blev rejst i forbindelse med hans oplæg om ‘Tweens som medborgere og forbrugere i et digitaliseret samfund’. Et oplæg, der gav anledning til refleksioner som; ‘hvem er en tween?’, ‘hvad menes der med digital dannelse?’ og ‘hvis digital dannelse er en pædagogisk opgave – kan vi så løfte den?’.

Spørgsmålene er mange, når det kommer til generation online, og svarene hverken indlysende eller entydige.

Digital dannelse

Der blev på konferencen givet forskellige bud på, hvad der menes med digital dannelse. Mit indtryk er, at der er bred enighed om, at den digitale dannelse består af i hvert fald to aspekter; konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at bruge digitale medier og evnen til at reflektere over digitale handlinger og konsekvenser.

Spørgsmålet er så, om det er en pædagogisk opgave at guide børn og unge i forhold til brug af og refleksioner over digitale medier?

I den forbindelse mener jeg bestemt, det har pædagogisk relevans, at voksne fagpersoner deltager i børn og unges digitale liv og dermed bidrager til deres digitale dannelse. Men kan vi det?

Angsten for manglende indflydelse

På en af eftermiddagens workshops satte en pædagogstuderende ord på disse overvejelser, da hun gav udtryk for sin ‘angst for manglende indflydelse på unges digitale dannelse’.

Jeg føler til tider selv samme angst, som for mig er et udtryk for, at vi som voksne kan have svært ved at følge med, når unge tager nye medier i brug. Digitale sociale medier skabes i takt med, at børn og unge bruger dem, vi kan derfor næppe være på forkant.

Jan Kampmann stillede spørgsmålstegn ved, om børn og unge, deres tekniske kompetencer til trods, kan gennemskue og overskue konsekvenserne af deres digitale handlinger. Som pædagogisk fagperson stiller jeg mig selv spørgsmålet – kan jeg? Og hvis jeg ikke kan, er jeg så i stand til at guide børn og unge i deres digitale liv?

Et pædagogisk ansvar for deltagelse

Det er for mig at se en yderst relevant pædagogisk diskussion. Jeg er derfor enig med Jan Kampmann i, at vi må overveje om digital dannelse skal være en pædagogisk opgave. I den diskussion mener jeg, at vi som pædagogiske fagpersoner bør tage et medansvar.

Jeg kan være i tvivl om, hvorvidt vi kan forberede børn og unge på et digitalt liv, der skabes, mens det leves, men jeg mener bestemt, at vi kan deltage. Jeg mener derfor, at vi bør deltage i børn og unges digitale liv på samme måde, som vi deltager i deres sociale liv i eksempelvis skoler og fritidsklubber.

I CfDP’s børne- og unge-projekter Cyberhus og Cyberskolen er vi allerede godt i gang. Vi inddrager børn og unge i Cyberskolen og taler med dem om deres egne digitale erfaringer. I Cyberhus deltager vi i børn og unges digitale liv på platformen cyberhus.dk.

Vi er med børn og unge online og følger på den måde deres digitale liv, mens det udvikler sig – netop det giver os unikke muligheder for at guide børn og unge i digitale handlinger og konflikter, mens de opstår. Det giver os samtidig en indsigt i børn og unges digitale liv, og vi lærer hver dag noget om generation online, af børnene og de unge selv.

I CfDP har vi valgt at tage et medansvar for børn og unges digitale dannelse ved at deltage i deres digitale liv. På spørgsmålet om, hvorvidt digital dannelse skal være en pædagogisk opgave, må mit svar derfor blive, at for mig og de øvrige i CfDP er det det allerede.

Jeg deltog i konferencen ‘Generation Online’ på Sikker Internet Dag, på University College Syddanmark i Esbjerg. ‘Generation Online’ havde fokus på temaerne: Digital mobning, positiv og kreativ brug af digitale medier og børn og unge som borgere og forbrugere i et digitalt samfund.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.