Hvordan ville du have det med, at din familie tjekkede din telefon for mistænkelige beskeder, at du blev nægtet at deltage i sociale begivenheder med dine klassekammerater, eller at dine forældre suverænt lagde planerne for din fremtid? Den form for begrænsninger har gennem mange år været daglig kost for mange nydanske unge. CfDP samarbejder med Københavns Kommune om en særlig digital indsats til forebyggelse af fænomenet, der betegnes ‘social kontrol’.

Social og Integrationsministeriet udgav i 2011 den omfattende undersøgelse ‘Ung 2011’, som blandt andet viste, at social kontrol er mest udtalt i forbindelse med dybtliggende værdier omkring parforhold, seksualitet og køn. Den kunne også vise, hvordan drengene oplever et større pres for at kontrollere søskende, end pigerne. Det er bl.a. denne rapport, der i dag ligger til grund for indsatsen i Københavns Kommune.

Bevægelsen kommer nedefra

I Københavns Kommune har man for længst forstået, at en kampagne mod social kontrol så vidt muligt må iværksættes gennem civile aktører i det miljø, hvor problematikken florerer. Derfor har man i projektets digitale spor engageret tre civile foreninger, som arbejder online på hver deres måde, og som hver især allerede har etableret sig som toneangivende talerør for minoritetsmiljøerne.

Kommunens indsats har fået navnet ”Det gode ungdomsliv” og dækker udover sit digitale spor også over oplysningskampagner for personale og fysiske dialogmøder. Det særlige ved indsatsen ligger dog ikke i dens sammenkobling af fysiske og digitale platforme men snarere i sin aktive inddragelse af civile foreninger.

Vores rolle

Center for Digital Pædagogik yder både sparring og teknisk assistance til foreningerne, og så monitorerer vi den aktivitet, som foreningerne løbende iværksætter. Vores monitorering og vurderinger udmunder i januar 2014 i en rapport med anbefalinger for kommunens videre online arbejde med problemstillingen.

Hvem er de civile aktører?

Det er Center for Inklusion og Mangfoldighed under kommunens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, der er tovholder på projektet, og som har skabt kontakten til de tre civile foreninger Sabaah, Ethniqa Magazine og Det’ Bar’ Ayib. Foreningerne arbejder alle digitalt såvel som fysisk, dog bruger de medierne på vidt forskellige måder og med forskellige formål.

Sabaah – forening for LGBT personer med minoritetsbaggrund

LGBT står for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, og Sabaah er en udløber af den tidl. Landsforening for Bøsser og Lesbiske, som i dag hedder LGBT Danmark. Sabaahs målgruppe må betragtes som særligt udsatte, idet de udgør både en etnisk og seksualitetsmæssig minoritet. (se sabaah.dk)

Ethniqa Magazine – online livsstilsmagasin for og af etniske kvinder

Livsstilsmagasinet Ethniqa Magazine giver en stemme til etniske kvinder i Danmark, og udgiver en blanding af klummer, interviews, artikler, kulturanmeldelser og fotoshoots på deres egen hjemmeside ethniqamagazine.dk. En stor del af indholdet relaterer sig til kulturelle problemstillinger, bl.a. social kontrol. (se ethniqamagazine.dk)

Det’ Bar’ Ayib – underholdningsportal om kulturforskelle

På facebooksiden Det’ Bar’ Ayib (kan oversættes til ”det er bare pinligt”) udgiver denne forening billeder, videoer, blogposts og links, som giver skæve og humoristiske perspektiver på situationer, hvor kultursammenstød bliver grinagtige eller får én til at krumme tæer. Siden har over 50.000 følgere på facebook og er særligt populær i minoritetskredse. Dette betyder bl.a. at kommentartrådene ofte er meget lange og kan indeholde heftige debatter. Det’ Bar’ Ayib poster med jævne mellemrum indhold, som relaterer sig til problematikkerne omkring social kontrol. (se facebook.com/detbarayib)

Netværksmøder

Center for Digital Pædagogik faciliterer i 2013 tre netværksmøder mellem foreningerne, og sparrer individuelt med hver forening omkring deres digitale og pædagogiske udfordringer og potentialer. Ved netværksmøderne er det CfDPs opgave at afsøge og spørge ind til fællestræk for foreningernes forskelligartede aktiviteter, samt pege på potentialer og udfordringer for videreudviklingen af samarbejdet mellem foreningerne og Københavns Kommune.

For Sabaah har CfDP desuden udviklet og implementeret et åbent anonymt debatforum, som kan findes under ‘Rådgivning’ på Sabaah.dk. CfDP står for moderation af debatten året ud. (i skrivende stund er forummet endnu under udvikling)

Om social kontrol

Etnisk konsulentteam under Socialforvaltningen i Københavns kommune arbejder med følgende definition af ‘social kontrol’:

”Vi definerer social kontrol som, når unge bliver udsat for kontrol og sanktioner i forsøget på at få dem til at opføre sig på en bestemt måde, som familien har udstukket, og dette overskrider FNs børnekonvention og de rettigheder, børn og unge har i Danmark.”

Københavns Kommune har udarbejdet nedenstående introduktionsvideo til fagpersoner i forbindelse med projekt ‘Det gode ungdomsliv’.

 

Kontakt Jonas Sindal på jonassindal@cfdp.dk for eventuelle spørgsmål til CfDPs rolle i projektet.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorrådgiver, konceptudvikling og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.