Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

I sidste uge blev der lanceret en stor undersøgelse af børns digitale liv, som er gennemført i et samarbejde mellem Center for Digital Pædagogik, Børns Vilkår, Red Barnet, Mandag Morgen og Algoritmer, Data og Demokrati. Rapporten bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 1.447 børn og unge fra 6. og 9. klasse.

Børnene svarer på spørgsmål inden for fire centrale temaer:

– Viden og kompetencer: Børn og unge betragter sig selv som digitale superbrugere, men de mangler opmærksomhed på de dataspor, som de efterlader.
– Digital sikkerhed og tryghed: Størstedelen af børnene har oplevet ubehagelige situationer online men involverer sjældent deres forældre i disse situationer – selvom de tager digitale forholdsregler for at beskytte sig selv.
– Demokrati og misinformation: Børn og unge har forskellige holdninger til demokratiske udfordringer og oplever både positive og negative konsekvenser af det digitale liv.
– Teknologiers psykiske og sociale påvirkninger: Rapporten kigger også på skyggesiderne ved teknologien herunder fastholdelsesmekanismer og eksklusion fra fællesskaber, hvilket især påvirker sårbare børn.

Forskel på drenge og pigers oplevelser

En af de ting som træder tydeligt frem i rapporter er, at der er store forskelle på drenge og pigers oplevelser af deres digitale muligheder og udfordringer. For begge køn er der ting der udfordrer i forhold til det digitale liv, men noget tyder på, at det er forskellige ting som henholdsvis drenge og piger oplever som en udfordring.

Eksempelvis giver markant flere piger end drenge udtryk for, at de har oplevet noget ubehageligt online.

Undersøgelsen viser dog også, at pigerne i langt højere grad er klar til at anmelde en profil, hvis de oplever noget ubehageligt.

Flere piger end drenge vælger også at fortælle deres forældre det, hvis de oplever noget ubehageligt online.

Selvom pigerne i højere grad fortæller det til deres forældre, hvis de oplever noget ubehageligt online, så er det dog, desværre, ikke altid at de møder den støtte som de har brug for:

De voksnes ansvar at skabe tillid og tryghed

Rapporten understreger vigtigheden af, at vi som voksne forstår og anerkender, at de unge i høj grad udfolder deres ungdomsliv på sociale medier. Samtidig er det vores ansvar at skabe trygge rammer og styrke fællesskabet. Det er dybt bekymrende, at så mange børn og unge føler sig utrygge og mangler voksne at gå til, når de oplever krænkelser online, og her skal vi arbejde hen imod, at de oplever støtte og forståelse fra forældre. Desuden er det vigtigt, at vi reflekterer over de markante kønsforskelle og finder måder at få især flere drenge til at søge hjælp, når de udsættes for digitale krænkelser.

Læs mere om rapporten og find link til download her.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.