I bogen “Digital Trivsel – i arbejdet med udsatte børn og unge” præsenteres denne model, der illustrerer børn og unges digitale udviklingsflow og den vigtige rolle, man som forælder og fagperson spiller heri.

Dette flow i et barn eller ungs digitale kompetenceudvikling sker under alle omstændigheder, når de interagerer med digitale medier. Udviklingsprocessen er inddelt i 3 faser:

  1. fase: Med baggrund i barnets sociale styrker, som kan være mere eller mindre stærke afhængigt af barnets livsforløb, opøver barnet eller den unge nogle digitale færdigheder i sin umiddelbare interaktion med digitale medier og nettet. Fx vil et barn altid aflæse og tilpasse sig en social situation på nettet eller forsøge at forholde sig til det digitale sprog, det møder.
  2. fase: Ud fra de erfarede digitale færdigheder udvikler barnet sine digitale kompetencer. Igen foregår denne proces på baggrund af barnets personlige erfaringshorisont, medmindre der sker en intervention fra anden side. Derfor er det netop i denne proces, at det bliver særlig interessant og vigtigt som fagperson at sætte ind over for udsatte børn og unge, hvis livserfaringer ofte har svækket deres sociale styrker. Det er i denne fase, at det digitalpædagogiske arbejde for alvor kan få en betydning for barnet.
  3. fase: De udviklede kompetencer virker herefter styrkende, svækkende eller neutralt tilbage på barnets sociale styrker alt afhængig af, hvordan fase 2 er forløbet. Herefter udgør de sociale styrker atter fundamentet for nye digitale færdigheder

Børn og unges digitale liv skaber således et udviklingsflow, der tager udgangspunkt i og virker tilbage på deres sociale styrker, ligesom det er tilfældet med alle andre sociale aktiviteter. Hvis du som fagperson ikke gør en aktiv indsats for at kvalificere de digitale færdigheder og gennem viden og dialog hjælper til med at udvikle nogle stærke digitale kompetencer, så risikerer barnet eller den unge at ende i en negativ spiral, hvor de digitale oplevelser får en negativ effekt på de sociale styrker og barnets trivsel generelt.

Du kan læse mere indgående om de sociale styrker, digitale færdigheder og digitale kompetencer i selve bogen, og hvordan du som forælder, fagperson eller institution kan støtte børn og unge i deres digitale trivsel og derved sikre dem en tidssvarende dannelse i et mere og mere digitaliseret samfund.

Bogen kan købes her

 

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.