Det seneste års tid har CfDP sammen med Red Barnet, Børns Vilkår, Digitale Dannelse og Medierådet arbejdet med projektet, Det Digitale Spejl – et undervisningskoncept om digital dannelse og identitet i udskolingsklasserne. Pt. er vi i fuld gang med den del af projektet, der byder på workshops blandt lærerne. Vi laver mere end 100 workshops i alle dele af landet i disse måneder.

Vores workshops har grundlæggende to funktioner:
1) en introduktion til undervisningsmaterialet, som det fremstår på www.detdigitalespejl.dk
2) at skabe en debatramme for lærergruppen, hvor det er muligt at italesætte digitale udfordringer på den pågældende skole.

På workshopsene varmer vi gerne op med en quiz, hvor vi sætter fokus udbredelsen af sociale medier, aldersproblematikker og elevernes kompetencer i forhold til at være kritiske overfor materiale på nettet. Det der synes at overraske lærerne mest, er at vi i Danmark ikke kan måle internetkompetencer over det europæiske gennemsnit, selvom vi kom før på, er mere på og har flere dimser at være på med. Det er tankevækkende, at de mange etiske kompetencer der bør følge med brugen af sociale netværk altså ikke udvikler sig eksponentielt med brugen af dem. Det fortæller os, at der stadig er et massivt behov for at tale netetik og især digital dannelse. Ikke bare i skolen – men overalt.

De fleste lærere på workshopsene overraskes også, når de finder ud af at (kun) ca halvdelen af de unge forholder sig kritisk til hjemmesiders kilder og kommercielle intentioner med brugeren. Her mener lærerne at det står langt værre til. I den forbindelse er mange lærere begejstrede for, at det digitale spejl også indeholder et modul om Digitale Fodspor, hvor eleven blandt andet tvinges til at forholde sig til, hvad man betaler med, når man anvender “gratis” tjenester som Facebook og de mange Google produkter. Hvad er de kommercielle interesser, og hvordan bruges vores information?

En vigtig erfaring fra de mange besøg er skolernes enorme forskellighed. Der prioriteres vidt forskelligt i forhold til det digitale. Både når vi taler indkøb af teknologi, og når vi taler om at debattere netetik med eleverne. Den ene dag besøger vi en skole hvor alle elever har tablets og hvor næsten al undervisning inkluderer it i en eller anden form. Den anden dag taler jeg med lærere, der foretrækker at bruge en overhead-projektor med plastic-slides.

Nogle lærere bruger Facebook og forholder sig bredt set til sociale netværk som noget der kan anvendes didaktisk i undervisning. Andre mener at Facebook er roden til alt ondt. Både privat og i skolen. En lærer sagde til mig: “Jeg har ikke selv behov for en Facebookprofil, og det provokerer mig, at nogle synes jeg skal have en, bare så jeg kan følge mine elever i min fritid

Uanset hvad er det utroligt værdifuldt for os, der normalt underviser elever at høre fra lærerne. Det er jo trods alt dem, der skal inkorporere det i dagligdagen. Med den verserende debat om Ipads i den danske folkeskole og de mange nye digitale muligheder, er det rart at få en faktuel status på situationen i folkeskolen. Man kan hurtigt blive forblændet af teknologien og tro at det tekniske niveau er langt højere end det er tilfældet. Det er rart at få lærermennesket med i den ligning.

Jeg vil gerne sige tak til de mange lærere, som vi har besøgt frem til nu. Det har været meget inspirerende for os. Og tak for de fine ord i evalueringerne:

Jeg synes, at tilbuddet som helhed er tidssvarende og nærværende. Vi oplever, at det er nødvendigt at vende disse problematikker med eleverne, og I tager over, hvor mange andre undervisningstilbud slipper – altså når vi kommer ud over selve webetikken o.l.

Jeg havde ingen forventninger, men blev positivt overrasket. Materialet er lige til at gå til og relevant i forhold til overbygningselever.

Det har fungeret godt på den måde, at når i laver et fint materiale får man ofte ikke brugt det, fordi der hver uge kommer en masse nyt som man bare ikke altid får set igennem. Oplægget virkede fint fordi alle i udskolingen nu har kendskab til materiealet, og foredragsholderen ikke fulgte en præcis plan man lod os diskutere og spørge hvor vi selv mente det var relevant

Godt tilbud og relevant. Og så synes jeg, at det er rart for en gang skyld at blive ‘undervist’ af nogen, der IKKE er i skoleverden, men som ved noget om fx psykologien bag, kendskab til medier på et noget højere niveau end (de fleste) folkeskolelærere mm.

Mere info på www.detdigitalespejl.dk

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder - børn og unges digitale liv Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.