Kampagnen “Mobiler Mod Mobning” og teamet bag har siden 2010 været ude på 75 skoler rundt omkring i landet og undervist elever. Formålet med projektet har været at skabe et øget fokus på et stigende problem – mobning blandt unge via digitale medier.  Desuden har formålet med “Mobiler Mod Mobning” også været at involvere og aktivere eleverne. Derfor har de selv været i gang med mobilen, hvor de har lavet små spots mod digital mobning. Herudover er eleverne også blevet opfordret til at lave egne grupper på Facebook, der skal øge opmærksomheden på deres film og på digital mobning generelt.

Undertegnede har haft mulighed for at være praktikant hos CfDP og har i den forbindelse valgt at skrive speciale om projektet. Her undersøgte jeg, hvordan man kunne videreføre projektet og designe et undervisningsmateriale til lærere, så de selv kan inddrage mobiler i forbindelse med undervisningen af mobning via digitale medier.

Fra februar til juni i skoleåret 2012 besøgte jeg 15 forskellige skoler – og det er der bl.a. kommet en lærervejledning ud af, som du finder ved at følge linket nederst på siden.

Eleverne skal aktivt med på banen
Træder man ind i en dansk skole i dag, er det svært at forestille sig, at man kan finde en mellemtrins – udskolingsklasse, hvor størstedelen af eleverne ikke er i besiddelse af en mobiltelefon. De digitale medier er, for børn og unge, en ressource, de benytter i forbindelse med deres udvikling. Børn og unge tilegner sig igennem de digitale medier informationer, oplevelser og læring på nye måder og har formået at gøre medierne til en del af deres liv på mange forskellige områder gennem virtuelle rum, interaktivitet og mobilitet. De bruger mobilen til leg, spil og kommunikation; både ved at tale med hinanden, sende beskeder (sms) og sende billeder (mms).

Men de forskellige kommunikationsplatforme (Twitter, Facebook, osv), samt mobiltelefonen, kan dog også blive brugt i en destruktiv hensigt. Denne destruktivitet kan vise sig i form af digital mobning.  Digital mobning har den betydning for mobbeofrene, at de aldrig slipper væk fra mobningen – selv ikke i hjemmets ”trygge” rammer. Center for Digital Pædagogik og Lommefilm startede netop projektet “Mobiler Mod Mobning” for at få eleverne aktivt med på banen, når det kommer til oplysning  om – og forebyggelse af  digital mobning.

Lærervejledningen til brug af Mobiler Mod Mobning
Projektet er nu afsluttet og tilbage ligger, foruden en masse gode oplevelser med skolerne og eleverne,  en lærervejledning, så man som lærer selv kan fortsætte arbejdet på skolen sammen med eleverne.

Lærervejledningen henvender sig til lærere, der underviser på 6. til 10. klassetrin, som savner et materiale at forholde sig til. Her kan man bruge faghæfte 48, som indeholder informationer der udgør en vigtig del af de rammer, undervisningen er bygget op omkring. Endvidere er der tale om et materiale, hvor eleverne i høj grad designer deres egen didaktik og tager ansvar for deres egen læring.

I lærervejledningen er der en grundig gennemgang af hele processen for at overskueliggøre materialet. Undervisningsmaterialet har filmproduktion, kreativitet og gruppearbejde i højsædet.

Link til materiale: 
Download lærervejledning som .pdf
Læs lærervejledningen i vores digitale boghylde 

Skrevet af Helena Sofía í Byrgi,  studerende på DPU – IT didaktisk design.
– tidligere praktikant  hos Center for Digital Pædagogik

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.