Fredag d. 22 juni var der temadag om internetbaseret misbrugsbehandling i Psykologforeningens Hus i København. Eric Allouche, der bl.a. arbejder som brevkasserådgiver på Netstof.dk, var humoristisk ordstyrer dagen igennem og startede med at introducere Peter Tossman fra det tyske Cannabis-selvhjælpsprogram “Quit the Shit” for de 30-40 tilhørere, der var dukket op på en meget regnvåd fredag.

Quit The Shit – et selvhjælpsprogram

Quit the Shit er et af de eneste internetbaserede interventionsprogrammer inden for misbrugsbehandling, hvor der er lavet evidensbaseret effektmåling, og det var derfor ekstra interessant at høre om hvilke resultater, de havde opnået. Kort fortalt består konceptet i at at lade brugere, som gerne vil stoppe eller skære ned på deres cannabisforbrug, gennemgå et 50 dages forløb på hjemmesiden https://www.quit-the-shit.net. Her sætter de mål, skriver dagbog og får opmuntrende feedback på deres fremskridt fra en rådgiver eller andre brugere via live chats og åbne fora. I diskussionsrunden efter oplægget var et af emnerne, at målgruppen nødvendigvis må indsnævres til brugere, der har et vist flair for skriftsproget og nye medier. Til gengæld får man fat i en del af målgruppen, der normalt ikke ville dukke op på et misbrugscenter. Brugeren har mulighed for at bevare sin anonymitet – det eneste man behøver for at registrere sig som bruger af programmet er en email-adresse. Et andet spændende aspekt var spørgsmålet om hvor ressourcekrævende et internetforløb er, i forhold til mere traditionelle behandlingsmetoder. Tossman nævnte, at det i gennemsnit tog 4,5 timer at gennemføre et forløb med en bruger. Det er efter sigende ret effektivt, hvis man sammenligner med almindelige behandlingsforløb. Han indvendte dog også, at der var en del spildtid med brugere, der ikke loggede på til aftalte chatsamtaler. Trine Natasja Sindahl fra Børns Vilkår var med blandt publikum og kunne fortælle, at deres erfaringer viser, at det tager 5 gange så lang tid at formulere sig skriftligt som det gør mundtligt. Endnu en faktor at tage med i beregningerne, inden man giver sig i kast med internetbaseret rådgivning! Resultaterne af Quit The Shit-evalueringen kan læses i denne opsamlende rapport fra EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

I pausen røg denne video op på storskærmen – god hvis man lige skal have slangudtrykkene på plads 😀

Mellem rådgivning og terapi

Efter Peter Tossmann var Anne Sophie Bauer i rampelyset. Anne Sophie har arbejdet en årrække i Center for Digital Pædagogik som chatrådgiver i Cyberhus. Anne Sophie er psykolog og har skrevet speciale om psykologisk behandling via internettet, og i oplægget var hun bl.a. inde på gråzonen mellem rådgivning og terapi, og efterlyste nogle nye begreber, der kan dække det voksende felt af erfaringer, som dukker op efterhånden som flere og flere organisationer og virksomheder begynder at bruge nettet som medie for rådgivning og terapi. Under diskussionen kom det frem, at der ligger en problematik gemt i lovgivningen omkring misbrugsbehandling i Danmark – her må brugeren nemlig ikke være anonym. Men anonymiteten er netop en af internetbehandlingens store styrker, hvis ikke den allerstørste. Så enten bør man tænke i at lave loven om, eller også skal man se interventioner via nettet mere som selvhjælpsprogrammer end egentlig behandling? Eric Allouche fortalte om sine erfaringer med brevkasserådgivning på Netstof.dk – om hvordan han selv i årenes løb var blevet overrasket over effektiviteten af rådgivningen. Indenfor misbrugsområdet har der været en opfattelse af, at en behandlingsindsats skal modsvare omfanget og varigheden af misbruget. Men erfaringer fra netrådgivning viser, at det nogle gange er mindre der skal til – nogle velvalgte retningslinjer og råd kan hjælpe brugeren med at komme videre på egen hånd, som Eric også uddyber i sin artikel “Micro-hjælp” i STOF nr. 18.

Åbenhed = troværdighed

Til sidst fortalte Flemming Licht om sine erfaringer med at opbygge Netstof.dk og SMASH. En hel del af de fremmødte, undertegnede inklusive, er i involveret i arbejdet med at lave en ny version af Netstof.dk så det var interessant at høre om projektets udvikling i årene siden opstarten i 1998. Netstof.dk har med tiden åbnet mere og mere op for at de unge selv hjælper hinanden i åbne fora, uden at de voksne blander sig for meget. Det kan selvfølgelig medføre, at der havner nogle radikale og provokerende indlæg på hjemmesiden en gang i mellem. Men i reglen vil disse blive imødegået af andre brugere, og på den måde opstår der en dialog omkring rusmidler brugerne i mellem.

Det er Center for Digital Pædagogik’s erfaring, at denne type dialog opfattes som mere troværdig for målgruppen frem for fact-sheets fra Sundhedsstyrelsen eller andre statslige organer, som typisk opfattes som værende underlagt diktat fra politikernes side. Derfor lægger vi også et stort arbejde i at involvere brugerne af Netstof.dk – både under udvikling og drift. Læs evt. mere om brugerinvolveringen her.

Flemming efterlyste til sidst i sit oplæg en mere systematisk vidensopsamling indenfor misbrugsområdet – det er problematisk, at gamle erkendelser som flertalsmisforståelser bliver “opdaget” og fremlagt som ny viden. Opfordringen er hermed givet videre.

Alt i alt en inspirerende dag, som gav idéer til det videre arbejde med Netstof.dk og samarbejder på tværs af organisationer. På misbrugsnets hjemmeside skulle der dukke slides op fra dagen i løbet af de næste par uger.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.