Mere om

Rådgivning til unge på vores mange platforme, udvidelse af undervisningsmaterialet Dit Liv På Nettet og et stigende kommunalt samarbejde er blandt de indsatser, som CfDP er særligt stolte over i det forgangne år.

Som det er blevet tradition hos Center for Digital Pædagogik, kigger vi tilbage på det forgangne år og de indsatser og erfaringer, som i særlig grad har defineret CfDP’s arbejde.

Vi oplever i høj grad, at Corona-nedlukningernes tvungen brug af digitale platforme samt et stigende pres på lovgivningen af sociale platforme og en ændret fokuseret indsats blandt de store samfundsorganisationer har sat turbo på arbejdet med unges digitale liv. 

Vi har været med på forreste række sammen med de øvrige organisationer og hilser udviklingen velkommen. Samtidig er der et øget politisk fokus på området, som vi blandt andet har adresseret i denne artikel.

Det glæder os, at vores mangeårige viden i de unges digitale liv gør, at vi politisk inviteres ind til dialogen om ligestilling, demokratiske dialog og påvirkningen af de unges liv på nettet.

CfDP har, som mange andre organisationer, oplevet et specielt år, da Covid-19 nedlukningerne igen har haft stor indflydelse på vores mange indsatser hen over året. Men i pandemiens andet år formåede CfDP at komme tilbage til en tilstand, der ligner normalen og står ved udgangen af 2021 klart stærkere end ved indgangen til året.

Vi ser de nedenstående indsatser, som er de steder, vi har gjort den største forskel i 2021.

Kommunalt samarbejde er større og stærkere end nogensinde

CfDP er nu ude med digitalpædagogiske aktiviteter i 54 kommuner, som alle tapper ind i unges trivsel gennem eller med digitale medier på forskellig vis, eksempelvis; Dit Liv På Nettet’ som undervisningsmateriale til landets skoler, netstof.dk med rusmiddelsrådgivning, Cyberhus.dk som digital ungerådgivning samt lokale gaming grupper. 

– Det er ekstremt meningsfuldt at se, hvordan vores digitale indsatser slår rod lokalt og når ud til flere og flere unge og deres voksne over hele landet, siger stifter af CfDP, Anni Marquard.

Der er i tæt samarbejde med kommunerne blevet arbejdet målrettet med at skabe synergi mellem CfDPs forskellige digtialpædagogiske indsatser for at styrke kommunernes lokale arbejde med de unges (digitale) trivsel. 

Det har vi gjort gennem undervisning af medarbejdere samt udarbejdelse af digitale strategier i ungdomsarbejdet, hvor vi i højere grad trækkes ind som konsulenter.

Digitale Rådivningsplatforme hjælper tusindvis af unge

På vores rådgivningsplatforme cyberhus.dk, scammed.dk, netstof.dk og gruppechat.dk havde vi i 2021 et svimlende højt antal sidevisninger. Ikke mindre end 1,8 millioner gange blev en side med gode råd og vejledning om ungdomsliv vist for en besøgende på sitesne.

I 5.168 tilfælde rakte børn og unge ud til en voksen rådgiver for personlig rådgivning gennem chatsamtaler, sms og brevkasse – og fik gode råd og hjælp med vejen i deres ungdomsliv.

I ung til ung kontakten så vi samtidig en markant stigning i forhold til 2020. I år nåede vi op på hele 4.255 henvendelser på forummer og gruppechat-sessioner, hvor unge mellem 12 og 25 år blandt andet kan chatte anonymt med jævnaldrende i pædagogisk faciliterede gruppeforløb. 

beskriv data fra rådgivningsplatforme

Det er især på Cyberhus.dk, der er sket en stigning i ung til ung-aktiviteten på cirka 15 procent, og på Gruppechat.dk, hvor der har været tæt på en fordobling af deltager i de forskellige chats, at denne forskel kan mærkes.

På vores rådgivningsplatforme ser vi, at corona ligesom i 2020 medført en række udfordringer hos de unge. Det har fortsat været tydeligt, hvor vigtig den digitale rådgivning har været for de unge, når alt andet er blevet lukket ned. Det har været overvældende at se, hvor meget pandemien stadig påvirker børn og unges hverdag og digitale liv.

– I forhold til tematikker, så har 2021 været en tro kopi af 2020. Det er fortsat seksualitet, krop & sundhed, selvværd, selvskade, selvmordstanker og angst, der fylder, siger Niels-Christian Bilenbjerg, pædagogisk konsulent hos CfDP.

Den digitale rådgivning handler dels om vores egen rådgivningsdrift på flere platforme, men også om drift og opkvalificering af andre organisationer og kommuners digitale rådgivning.

Oplæg, workshop og foredrag for 13.500 personer

Til trods for corona-nedlukningens fortsatte forstyrrelse i 2021 leverede CfDP oplæg, foredrag og workshops for næsten 5.000 børn og unge, næsten 6.000 fagpersoner og 2.500 forældre over hele landet i en herlig hybrid kombination af fysiske og digitale oplæg.

Tematisk omhandler CfDPs oplæg og foredrag om en lang række emner, der relaterer sig til digitale fællesskaber og trivsel. herunder skins og scams, forældredialog, sociale medier og gaming, vrede unge mænd og digitale relationer.

Generelt afholder vi i højere og højere grad specialiserede oplæg til målgrupper hvor børn og unge i sårbare positioner er i centrum. Her kan f.eks nævnes Socialtilsynet, SSP-konferencer og Politiets forskellige indsatser.

Afholdelsen af IWDK 2021 blev en stor succes med mange deltagere, både fagpersoner, forældre og elever fra hele landet. En event som vi ser meget frem til at gentage her til maj 2022. 

Samtidig efterspørges vores viden mere og mere internationalt bl.a i EU og Skandinaviske sammenhænge, hvor vi har holdt oplæg og rådgivet om Angry Internet, ligestilling og påvirkningen af den demokratiske dialog og forståelse. Derudover deltager vi i Up4Diversity, hvor vi klæder undervisningsinstitutioner i EU på i det digitale til at tage dialogen og integrere indsatsen for at fremme forståelsen for ligestilling og diversitet ind dagligdagen.

Undervisningsmaterialet ‘’Dit Liv På Nettet’ stormer frem

Takket være en bevilling fra Samfonden, som har ydet støtte til udvikling, forankring og forbedring, har vi fået mulighed for at opgradere og forankre vores undervisningsmateriale ‘’Dit Liv På Nettet’ til skoler over hele landet.

I 2021 steg antallet af kommuner, der anvender materialet med 50 procent. Ved årets udgang var 31 kommuner aktive brugere af materialerne. 

– Jo flere kommuner, der deltager, desto bedre bliver materialerne. Vi lægger nemlig stor vægt på samskabelse og fælles inspiration, når vi udvikler materialerne, siger Jonas Ravn, seniorrådgiver og foredragsholder hos CfDP. 

Formålet med Dit Liv På Nettet er at øge elevers trivsel og dannelse ved at give viden, skabe refleksion og dialog hos eleverne over deres egen og andres digitale adfærd og liv. Materialet indeholder lettilgængelige og visuelle materialer, lærervejledninger og digitale indføringskurser. Modulerne henvender sig til elever fra 2. klassetrin op til folkeskolens afsluttende klassetrin. Hertil kommer workshopmateriale, der henvender sig til forældre, fagpersoner og meget mere. 

Hvis du er interesseret i at høre mere om Dit Liv På Nettet, kan du starte her.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.