Flere sager om digitale krænkelser har de seneste uger fået flere til at sige, at digital dannelse bør fylde mere i folkeskolen. Men en ny undersøgelse viser en halvering af antallet af delinger af materiale uden samtykke, og peger på netop den eksisterende undervisning i skolen som en forklaring. Derfor er der behov for, at vi også ser på andre måder at løse problemet på.

I den forgangne uge fortalte Johanne Schmidt Nielsen fra Red Barnet på Facebook, at hendes skolepraktikant ikke mener, at børn og unge lærer om digitale krænkelser i skolen.

Samtidigt efterspurgte en 19-årig kvinde overfor TV2 digital dannelse som et fag i folkeskolen på linje med dansk og matematik. Hun venter selv på en dom for at have delt en video i det store Umbrella-sagskompleks. Med mere undervisning i digital adfærd og sociale medier kan børn og unge undgå at ende i en situation som hendes egen, mener hun.

Konklusionerne i de to fortællinger er altså, at der skal mere undervisning i digital dannelse i folkeskolen til for at undgå digitale krænkelser blandt unge. Men i CfDP mener vi, at mere digitalt på skoleskemaet ikke kan være det eneste værktøj i kassen.

Vi oplever, at forslaget om at tilføje endnu flere elementer til skoleskemaet går igen i medier, hos meningsdannere og politikere som en altomfattende løsning på stort set alle problematikker hos unge. Samtidig ved vi fra mange folkeskolelærere, at der i forvejen bliver stillet store krav til deres arbejde, og at der ganske enkelt ikke er tid til, at undervisningen skal rumme alle elementer af dannelse, når eleverne samtidig skal have tid til at lære basale fag og færdigheder.

”Undervisning i skolerne er en del af løsningen, men når vi taler om det her, er det vigtigt, at man ikke antyder, at digital dannelse og digitale krænkelser slet ikke bliver italesat på skolerne,” siger seniorrådgiver og foredragsholder i CfDP, Jonas Ravn.

“Vi leverer selv undervisningsmateriale om børns liv på de sociale medier og netetik til 21 forskellige kommuner og jeg ved, at det bliver brugt med stor interesse, og at der er mange lærere, oplægsholdere og eksterne aktører, som underviser både børn, forældre og fagpersoner i det, Derfor er det ærgerlig, at det konstakt bliver antydet, at skolerne slet ikke underviser i det. Det er ikke vores opfattelse,” siger Jonas Ravn.

Halvering af unge der deler uden samtykke i udskolingen og gymnasiet
I en undersøgelse udarbejdet af SSP samrådets fagudvalg for digital dannelse fremgår det, at unge i dag deler markant færre nøgenbilleder og videoer af andre uden samtykke, end de gjorde for bare tre år siden.

Undersøgelsen sammenligner 96.843 unges svar i ungeprofilundersøgelserne fra 2017 og 2020.

I 8. og 9. klasse er der tale om en halvering af antallet af unge, som har konkret erfaring med at dele billeder og videoer uden samtykke fra 2017 til 2020. I ungdomsuddannelserne er der tale om et endnu mere markant fald i delingen. Her er antallet i dag under en tredjedel af det tidligere niveau. 

Undersøgelsen peger på, at det faldende antal sandsynligvis sker på baggrund af mediedækningen af Umbrella-sagerne og netop undervisnings- og oplysningsindsatser fra SSP, skoler og eksterne aktører i hele Danmark. I CfDP’s tilfælde foregår det blandt andet gennem undervisningsmateriale som ”Dit Liv På Nettet” og workshops hos elever, forældre og fagpersoner.

Vi når ikke alle unge med undervisning og oplysning
Trods det markante fald i antallet af unge med konkret erfaring med at dele materiale uden samtykke, finder delingerne stadig sted. Radio LOUD har i sidste uge udgivet podcasten Delt på nettet, som afdækker hvordan en række unge danske mænd køber og sælger nøgenbilleder og videoer på Reddit.

Jonas Ravn peger på, at der trods en forbedring i adfærden hos den brede gruppe af unge, stadig er en lille gruppe unge, som er svære at nå pædagogisk:

”Vi skal ikke være jubelidioter og kun fokusere på, at det går godt i den brede gruppe af unge. Det er ikke nok, når vi stadig ser de her sager. Vi skal fastholde en stor mængde undervisning, information og oplysning til de unge. Også efter Umbrella-sagens afslutning,” siger Jonas Ravn.

Han lægger dog vægt på, at indsatsen mod de digitale krænkelser skal være mangefacetteret og ikke kun fokusere på at fylde folkeskolen med mere oplysning om et emne, der allerede bliver undervist i:

”Vi skal bekæmpe delingen med undervisningen i skolerne, men også med en fokuseret politiindsats og et øget pres på de sociale medier for at tage ansvar. Når vi har så store sociale medier som agerer i Danmark, så må de tage et større ansvar både forebyggende og i forhold til at få materialet fjernet, når delingerne sker. Derfor er CfDP også medunderskrivere af Digitalt Ansvars hensigtserklæring om at pålægge medieplatformene et større ansvar.”

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.