Digital Youth Work Across Borders er et nyt og spændende samarbejde på tværs af grænserne af Danmark, England, Tyskland og Finland med det formål at afdække og udvikle nye måder at kommunikere med og hjælpe børn digitalt.  Samarbejdet er blevet i stand gennem tidligere faglig udveksling mellem Center for Digital Pædagogik og Noriso, Youth department, City of Helsinki der, koordinerer størstedelen af ungdomsarbejdet i Finland på vegne af den Finske regering. mellem Center for Digital Pædagogik og Noriso, Youth department, City of Helsinki der, koordinerer størstedelen af ungdomsarbejdet i Finland på vegne af den Finske regerin

Digital Youth Work Across Borders

Det er  Suvi Kuikka fra National Centre for Online Youthwork i samarbejde med Verke, et center under City of Helsinki Youth Department der har taget initiativet til netværket. Udover repræsentanter fra CFDP deltog også Tim Davies fra Practical Participation i England og Nadine Karbach fra eYouth Participation, IJAB i Tyskland.

Det var et inspirerende møde med mange, nye spændende bud på hvordan fremtidens digitale pædagogik kan se ud. Vi snakkede om hvordan vi kan fordre den aktive deltagelse, som er med til at skabe positive udviklings- og læringsrum. Helt centralt i den diskussion, er snakken om grænser.  Unge krydser gerne grænser for at få den hjælp de har brug for. Det fremhæver vigtigheden i et samarbejde på tværs af landegrænser. Vi skal i fremtiden ikke tænke i grænser og begrænsninger, men derimod på hvordan vi kan skabe de bedst mulige betingelser for at unge kan udvikle sig, og få kompetencer og værktøjer til at være på nettet.

De 1000 søers land

I forbindelse med opholdet sejlede vi rundt om Helsinki, mellem de mange øer og nød vandet. Finland kaldes de 1000 søers land og det kræver lidt organisering, nogle både og broer og ikke mindst tålmodighed at komme rundt. Det virker umiddelbart som en stor udfordring at skulle kommunikere på tværs af alt dette vand, men det er det ikke, det handler blot om det rigtige værktøj. På mange måder minder dette lille billede om det to dages møde i Finland. De mange søer i Finland kunne oversættes til de mange digitale tiltag for unge i forskellige lande. Det kræver organisering og en fælles indsats at afdække, forbedre og udvikle det internationale samarbejde om digital pædagogik.

 3 konkrete kommende arbejdsområder  

Med overskriften ”Digital Youthwork across Borders” fandt vi frem til 3 konkrete områder vi skal arbejde med i den næste tid.  Det første er at dele, forbedre og udvikle praksis. Det andet er at udvikle teori, værktøjer og skrive artikler. Og det tredje er at inddrage de unge og deres perspektiv igennem cases. Alle tre meget centrale punkter indenfor digital pædagogik. Hvert land har forskellige tilbud, udfordringer og muligheder, og hvorfor ikke prøve at samle disse erfaringer, så vi alle kan få gavn af dem. I den kommende tid skal vi arbejde på tværs af landegrænser, for at tydeliggøre, forbinde, udforske og udfordre vores forståelse af og tilgang til digital pædagogik.

Du kan læse mere om vores samarbejde med Youth department, City of Helsinki – blogpost fra et tidligere møde

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.