Nyhed: Workshop nov ’14 – Den korteste vej til unges trivsel og mentale sundhed

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune går nye veje for at møde de unge i digital dialog og med digital rådgivning for at forebygge problemer med bl.a. alkohol og tobak. Center for Digital Pædagogik er valgt som samarbejdspartner i udviklingen af et digitalt supplement til de øvrige indsatsområder.

Læs om resultaterne af de første 9 måneders samarbejde

Indsatsen tager udgangspunkt i, at idet de digitale medier er med til at forandre og udvikle os som mennesker, åbner brugen af medierne også for en ny pædagogisk faglighed. Ikke mindst for særligt udsatte børn og unge, som i kraft af deres sociale situationer har behov for og krav på at blive afspejlet i de digitale løsninger, der udvikles til dem. I de digitale rum kan der opstå nye muligheder for de unge, hvor  bl.a. anonymt kan dele hinandens erfaringer og gode historier.

Projektet omkring digital dialog omhandler de fire KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) samt et bredere perspektiv på mental sundhed og blev igangsat som en samlet KRAM digital sundhedspakke i foråret 2013. Samarbejdet mellem Folkesundhed København og CfDP er fortsat ind i 2014 og forventes at fortsætte i 2015. Der vil i projektet være fokus på de fire KRAM faktorer (såvel som mental sundhed generelt) igennem chat, brevkasser, blogs og henvisninger på vores digital ungdomsrådgivning Cyberhus.

Se KRAM-brevkassen

Se eksempel på KRAM-brevkassen

Herunder kan du selv hoppe ind og se de konkrete rådgivnings- og ung-til-ung-tilbud omkring sundhed, som vi i dag tilbyder på Cyberhus:

Sammen med den digitale indsats arbejdes der i Københavns Kommune parallelt på et fysisk spor, hvor sundhedsplejersker, skolevejledere m.m. bliver informeret og bl.a. har modtaget plakater og postkort om indsatsen.

Kontakt CfDP v. Anni Marquard for yderligere information.

Fakta-boks om projektet

Målgruppe:
Unge med spørgsmål til kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed.
Projektets formål:
Målrettet indsats og rådgivning om sundhed for unge via Cyberhus.
Redskaber:
Fokus på de fire KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) og mental sundhed igennem chat, brevkasser, debat og henvisninger i din kommune.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.