Tirsdag havde vi fornøjelsen af at debattere netetik med alle 140 elevrådsrepræsentanter i Odder Kommune. Kommunen har siden 2012 været kendt for sin storstilede indkøring af ipads i undervisningen, og diskussionerne i tirsdags bar da også præg af, at eleverne i Odder er velreflekterede omkring deres digitale liv. Til en vis grad.

På trods af, at eleverne i Odder Kommune er godt med, og på trods af, at vi oplever elevrådsrepræsentanter som særligt ressourcestærke, kan vi tydeligt mærke, at behovet for digital dannelse er stort. Uanset hvor digitalt velbevandret man er som ung, vil man opleve at komme til kort overfor den høje sociale kompleksitet i de sociale netværk.

Velbevandrede unge

Vi træner selvfølgelig vores sociale kompetencer gennem hele livet, og eleverne i folkeskolen har ikke den samme mængde livserfaring at navigere udfra som deres lærere. Dette afspejler sig også i de digitale netværk. Men når vi kommer ud på skolerne og holder oplæg for elever om netetik, kan vi tydeligt mærke, at eleverne i især udskolingen er enormt velbevandrede i brugen af de sociale netværk, og de er derfor vant til at svare for sig, når man åbner snakken om medierne.

Efter oplægget i Odder kom to af eleverne hen forbi mig og gav nogle forskellige velmenende desinner til, hvad jeg kunne være opmærksom på næste gang jeg var ude og holde oplæg. Jeg havde selv bedt om feedbacken, men det var alligevel påfaldende, hvor akkurat og overskudsagtig deres feedback var. Derfor kan det også være svært for voksne, heriblandt elevernes lærere og forældre, at se, hvor elevernes kompetencer begynder at slippe op, og hvor de voksnes indspark begynder at få værdi. Dette spændingsfelt befinder vi os selv i, hver gang vi står overfor en ny skoleklasse.

“Det er da strengt af facebook!”

En del af vores tilgang er at være ærlige overfor børnene omkring denne gråzone. Vi anerkender åbent, at vi ikke nødvendigvis har de vises sten, når det kommer til at bruge de sociale netværk, men at vi anser det at begå sig socialt som en kontinuerlig udvikling og som lidt af en kunstart. Vi står samtidig fast ved, at eleverne skal tage de etiske aspekter af deres digitale liv alvorligt. Vi bruger derfor konkrete eksempler på sociale konflikter, hvor medierne er blevet brugt uhensigtsmæssigt, og vi forsøger at indgyde en form for naturlig respekt for mediernes kraft.

En del af denne kraft består i den offentlighed, som man poster eller bliver postet ud i. Når et opslag havner på facebook, kigger alle med i det sekund du klikker “post”, og det kan være en udfordring at få uønsket information fjernet igen. En af de ting vi diskuterede, var denne uigenkaldelighed. Eleverne var meget fortørnede over, at facebook ikke går ind og hjælper mere med at fjerne uønskede billeder af en selv, som andre eventuelt kan have uploadet i spøg, og dette gav et godt afsæt til snakken om det ansvar, som man som ung også selv er nødt til at tage på sig, når man deler billeder eller ligefrem adgangskoder med andre. Man kan selvfølgelig være uheldig, men det er også vigtigt at tale om, at man kan ikke forvente, at facebook har ressourcer til at rydde op efter store og små konflikter.

DU har et ansvar for, hvor meget du spammer dine omgivelser online, du har et ansvar for at drage omsorg for dig selv, og du har et ansvar for at drage omsorg for dine omgivelser. Som mange voksne kender det fra deres eget liv, er disse ting ofte lettere sagt end gjort, og det ved de fleste elever godt.

Vi oplever – selv i Odder Kommunes elevråd – at selv de stærkeste unge har brug for flere håndtag til at navigere i kompleksiteten. Diskussionen med elevrådsrepræsentanterne var intens og fokuseret, og det var tydeligt, at der er rigeligt med motivation i eleverne for at sætte flere ord på de sociale dilemmaer, der, som i al anden social omgang, naturligvis også opstår på internettet.

Det er vores håb, at flere og flere voksne vil bruge deres egen livserfaring som afsæt for en fornyet dialog om den digitale dannelse.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorrådgiver, konceptudvikling og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.