Danske børn er blandt EU’s flittigste internetbrugere, de starter deres online-liv i en tidlig alder, og 74 % af 9-16 årige i Danmark har en profil på et socialt netværk.
Til gengæld har mere end hver fjerde oplevet stødende ting på nettet, næsten hver tredje har set seksuelle billeder på nettet, og mere end hver 10. har oplevet at blive mobbet via nettet.
Det viser den nye undersøgelse, ”Risks and safety on the internet – The Perspective of European Children”. Den ambitiøse undersøgelse af 9-16-åriges erfaringer og vaner på nettet baserer sig på interviews med 23.420 børn og deres forældre, fordelt på 25 EU-lande.

Blandt EU’s flittigste internetbrugere
Undersøgelsen viser, at de danske børn er blandt EU’s flittigste internetbrugere. De har i højere grad end andre europæiske børn personlig adgang til internettet, det vil sige på deres eget værelse. 75 % af de danske børn har privat adgang, hvilket er væsentligt over EU-gennemsnittet på 48 %. Det danske gennemsnit for første internetbesøg er otte år, og tendensen er, at førstegangsbrugerne bliver yngre og yngre.
En af de mest populære aktiviteter på nettet er de sociale netværk, hvor 74 % af de adspurgte danske børn har en profil, mens det europæiske gennemsnit kun er 57 %.

Dårlige oplevelser på nettet
De unges digitale liv kan også byde på dårlige oplevelser. 26 % af de danske børn siger, at de er blevet stødt over indhold på nettet, hvilket er langt over det europæiske gennemsnit på 12 %.
29 % fortæller, at de har set seksuelle billeder på nettet, et tal, som er væsentligt højere end EU-gennemsnittet på 14 %.
Undersøgelsen viser desuden, at cybermobning er halvt så udpræget som almindelig mobning, idet 23 % af de danske børn er blevet mobbet i det hele taget, og 11 % er blevet mobbet online.

Museklik med omtanke
På trods af risikofaktorerne ser danske unge positivt på nettets muligheder. De danske børn ligger midt i feltet med halvdelen som positivt indstillede.
En indstilling, Center for Digital Pædagogik bakker op om. Nettet er i vores øjne skabt til venskabspleje, lærdom og som kilde til kulturelle input.
Vi er opmærksomme på, at uforsigtig og ureflekteret adfærd på nettet kan skabe problemer for barnet selv og for dem, man berører med sin online færden. Men danske børn og unge er ikke sagesløse og ukritiske ofre for digitale farer, omend de måske endnu mangler nogle færdigheder, når det drejer sig om at mestre internettet med omtanke.
Vores filosofi er, at de unge med nogle få huskeregler kan sikre, at færden på nettet kan forblive en sikker forlængelse eller udvidelse af det gode sociale liv.

Du kan se mere til projektet “EU Kids Online” her, og her kan du finde hele rapporten “Risks and safety on the Internet”

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.