Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder - børn og unges digitale liv Mere om Jonas

Den årlige Ungeprofilundersøgelse bragte i 2020 nyheden, at unges delinger af nøgenbilleder uden samtykke har været faldende på bagkant af Umbrellasagen og den efterfølgende opmærksomhed. Den nyeste udgave af undersøgelsen peger igen i år på et rekordlavt antal unge, der deler andre unges billeder og video uden samtykke. Det er rigtigt gode nyheder.

Det kan virke som en gentagelse at nævne det nok engang. Men det sidste års tid har unægteligt været andeledes.

Med den omfattende coronalockdown har de unges liv i store sektioner af sidste år været afholdt på teenageværelset med en væsentlig forøgelse af den digitale kontakt. Det har fået mange af os til at spekulere i, om vi så også ville opleve et tilbagefald til tidligere års alt for høje tal for ulovlige digitale delinger.

Ungeprofilundersøgelsen er ikke en repræsentativ undersøgelse men en større populationsundersøgelse, da den gennemføres af de kommuner, der har valgt at være med. Kigger man isoleret på tallene fra den nye undersøgelse, er der ikke noget, der giver anledning til fornyet pessimisme. På flere fronter er der endda mærkbare forbedringer. Tallene kommer jeg tilbage til længere nede.

Flere anmeldelser – men færre delinger?
Hvis du som læser er forvirret over overskrifter, der den ene dag fortæller, eksplosionen i antal sager med digitale krænkelser, og den næste dag fortæller dig, at det faktisk ikke står så slemt til – så kan jeg sagtens forstå dig. Men man er nød til at skille temaerne ad.

I sidste uge kommenterede min kollega, Christian Mogensen, på nyheden, at antallet af anmeldelser af sextortion og grooming fra 2019 til 2020 er eksploderet hos politiet. Red Barnets rådgivning, SletDet melder tilsvarende om store stigninger i antal henvendelser i deres særlige rådgivning for digitale krænkelser. Det er bekymrende tal, som med rette bør få os alle sammen til at rynke panden. De omfattende sager om hurtcore, afpresning og grooming er dybt alvorlige og stigningerne i antal sager er voldsomme. De indikerer både, at der er behov for mere eller fornyet opmærksomhed på grooming og afpresning; men også at de unge heldigvis råber op, når det sker.

Men når man i medierne antyder en sammenhæng mellem flere anmeldelser af digitale krænkelser som sextortion og grooming og de unges generelle delingskultur omkring krænkende billeder, så er man sprunget over en del mellemregninger. Der er nemlig ingen tegn på flere ulovlige delinger som følge af mere hjemmetid foran skærmen det sidste års tid hos de unge. 

I sammenligningstabellerne herunder kan vi se udviklingen på tre centrale spørgsmål om de unges handlinger omkring nøgenbilleder henover de sidste 4 år:

Ovenstående tabel viser, at marginalt flere unge i 9. klasse og på ungdomsuddannelserne har delt sig selv. Det er i de fleste tilfælde helt lovligt, hvis man er 15 år og har samtykke hos modtageren, jævnfør “kærestereglen”.

Det er på mange måder helt naturligt, at antallet af unge der deler sig selv er stigende. Både på grund af lockdown, hvor alle former for samvær er blevet digitaliseret, men også fordi det generelt har opnået langt større accept, at delinger med samtykke er en del af mange unges måde at være sammen på.

Endnu færre deler ulovligt
På området omkring delinger uden samtykke viser Ungeprofilen et yderligere (men dog mindre) fald hos ungdomsuddannelserne i forhold til året før. Kun 1,3% rapporterer erfaringer med at dele uden samtykke. Der er næsten status quo hos udskolingsklasserne, hvor cirka 1 ud af 50 har prøvet at dele andres billeder uden samtykke.

Kigger man på gruppen, der rapporterer, at de har modtaget et billede af en anden person, som ikke har givet lov, er tallet tæt på uændret hos udskolingseleverne, men faldet yderligere hos de adspurgte unge på ungdomsuddannelserne. Her er tallet faldet med to tredjedele de sidste 4 år.

Skal vi så bare læne os tilbage og snakke om noget andet?
Nej. Vi skal fastholde momentum hos de unge, hvor det lige nu ser ud til at være langt mere almindeligt ikke at dele andre uden samtykke end det modsatte. Delinger og krænkelser dækker over mange forskellige aspekter. Vi skal adskille dem og fortsætte det oplysende arbejde og acceptere, at overskrifterne kan være meget forskellige alt efter målgruppe og tematik.

CfDP og en lang række andre organisationer arbejder dagligt med at øge informationsniveauet, rådgive om og aflive flertalsmisforståelser og gøre det fuldt ud acceptabelt at råbe op, når man bliver krænket og delt uden samtykke.

Selvom en enkelt undersøgelse sjældent kan stå helt alene i analysen omkring krænkelser og delinger, så er det altså tilladt at glæde sig forsigtigt og sende et stort skulderklap til de unge.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder - børn og unges digitale liv Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.