Vores pædagogiske overvejelser og ståsted i forhold til brugen af digitale medier og specielt iPad i de pædagogiske aktiviteter er helt klar og simpel: Pædagogikken skal komme foran teknologien! I vores brug af iPads er det altafgørende, der kobles 1-2 eller flere pædagogiske initiativer til den/de APPs der benyttes.

Indlægget er skrevet af Thomas Kramer, som er medlem af Center for Digital Pædagogik. Han driver også DenDigitaleSFO.dk, hvor han ud fra egne erfaringer med digital pædagogik skriver om gode erfaringer.

Tablets i SFO’en

Vi benytter dagligt iPads aktivt i vores pædagogiske aktiviteter og har godt 20 iPads fordelt rundt blandt personale og aktiviteter. Vamdrup SFO er inddelt i aktivitetsområder, hvor ét af dem hedder ”Spille- og Hyggehjørnet”. Her holder alle SFO’ens elektroniske spil og PC’er til sammen med de traditionelle brætspil. Det er også herfra brugen af iPads rundt om i huset tager sit udgangspunkt. Bag aktivitetsområdet er et team af medarbejdere, der udarbejder og udtænker brugen af digitale medier. De sætter læringsmål for aktiviteterne og sørger for at planlægge pædagogiske forløb omkring brugen af digitale medier i institutionen.

Digital skattejagt.

QR-kode skattejagt er et eksempel på en pædagogisk aktivitet der foruden det at være iPad-baseret også indeholder: brug af PC, læring/opgaveløsning og bevægelse. En QR-kode skattejagt starter med produktion af selve QR-koderne på en PC. I de fleste tilfælde er det det pædagogiske personale, der udarbejder skattejagten – sammensætter de forskellige QR-koder og udtænker det pædagogiske indhold i koderne. I relevante tilfælde inddrages børnene i designprocessen, hvor de kommer med gode idéer til indholdet af opgaverne.

Selve skattejagten kan bestå af alt fra 3-4 QR-koder helt op til 10 eller flere QR-koder. Typisk danner den voksne hold bestående af 3-4 børn, der udstyres med én iPad pr. hold. Af sikkerhedsmæssige årsager, så “låses” scannings app’en vha. tilgængelighedsfunktionen på iPad’en. På den måde, kan børnene kun benytte denne app og er derved også tvunget til at holde fokus på QR-koderne og de opgaver, de kan scanne sig til. Børnene sendes rundt i hele SFO’en/indskolingen inden for rækkevidde af det trådløse netværk, hvor de enten skal finde et antal nummererede QR-koder, eller bliver sendt fra den ene til den anden QR-kode, alt efter hvad scanningen fortæller børnene. Indholdet af QR-koderne kan være alt fra tekstbeskeder, youtube-videoklip, hjemmesideklip eller mobilnumre børnene skal ringe op til via facetime – alt hvad der kan vises på tabletten. Selve indholdet af beskeder/filmklip mv. kan indeholde alt fra indlæringsopgaver til fysiske bevægelsesopgaver, kun fantasien sætter grænserne.

Forbehold og samarbejde

Før man som institution kan arbejde med sådan en QR-kode skattejagt, kræver det en vis kompetence fra personalets side. Der skal være et vist know-how til, hvordan man laver QR-koder, hvad de kan indeholde, og strategisk overblik over hvordan man opbygger en hel skattejagt. Ligeledes kræver det innovativ tankegang til hvordan man kombinerer pædagogik med QR-koder.

Her kan man møde modstand fra medarbejdersiden, hvis ikke man kan se meningen med at lade ungerne løbe rundt med en dyr iPad og scanne koder. Modstanden mod digitale medier har vi i Vamdrup SFO grebet konstruktivt an og vendt til en almindelig del af den pædagogiske dagligdag. Vi har haft et stort fokus på at inddrage teknologien som en understøttelse af vores pædagogiske arbejde alle de steder, hvor vi har fundet det optimalt. Mens børnene er de sidste, der opponerer mod teknologien, skal medarbejderne have den nødvendige kompetenceudvikling, således de kan betjene de digitale medier, og forældrene skal inddrages i så meget som overhovedet muligt.

Vi har med børnegruppen 5 til 12 årige at gøre, derfor har vi valgt den internetsikkerhedsmæssige tilgang, at det er os voksne, der er ansvarlige for sikkerheden. Børn i vores brugergruppe har ikke kendskab til automatikkerne som internettet består af. De har en autodidaktisk tilgang til det at bruge digitale medier, hvilket lynhurtigt bringer dem vidt omkring på internettet, eksempelvis via et klip på Youtube til den næste anbefalede video, osv. Over for forældrene yder vi en stor grad af service i forbindelse med at synliggøre mulighederne ved de digitale medier børnene bruger. Der er ikke bare bilspil på en PlayStation, det er rent faktisk læringsrige APP’s og programmer, der er specielt udvalgt af den voksne i forbindelse med en målstyret læringsaktivitet. Vi guider også gerne forældrene til, hvordan de evt. kan arbejde videre i det digitale læringsrum hjemme i privaten. En stor del af vores arbejde med digitale medier kan ses direkte i det daglige, ved bl.a. Elektronisk afkrydsning og iPad’s som en naturlig del af hverdagen. Vi finder det vigtigt at synliggøre vores arbejde med digitale medier via hjemmeside og blog, da arbejdet med digitale medier ikke er et traditionelt aktivitetsområde i SFO-regi, men et forholdsvist nyt område der er i hastig udvikling.

Du kan også blive medlem af CfDP. Vores medlemmer er privatpersoner, der ønsker at styrke og berige udviklingen af nye tilbud og viden indenfor pædagogisk arbejde i nye medier. Du er pædagogen, folkeskolelæreren eller forælderen, der interesserer dig for børn og unges brug af nye medier.

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.