Sammen med Aarhus Kommune har Center for Digital Pædagogik indgået et 2-årige samarbejde om udarbejdelse af en digitaliseret indsats mod radikalisering blandt unge.

Projektets formål er, at der via en tidlig indsats og inddragelse af unge fra målgruppen, skabes modbilleder og alternativer, der kan begrænse radikaliseringen af unge og samtidig give dem reelle digitale alternativer til misinformation og ekstremistiske budskaber.

Vi glæder os meget til samarbejdet, som vi oplever som nytænkende i både indhold og form. Det er meget positivt, at samarbejdet åbner op for en samlet pædagogisk indsats som kommer til at gå på tværs af digitale medier og den unges fysiske nærmiljø. Når vi som fagpersoner er til stede, både digitalt og fysisk, bliver der mulighed for en samlet og meget synlig indsats som når helt ud til de relevante unge. Samtidig giver samarbejdet mulighed for en styrket indsats gennem øget sammenhæng mellem civilsamfund og kommune – frivillige rådgivere på Cyberhus.dk og kommunale medarbejder hos Aarhus Kommune.

 

Projektet sker i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, Videncenter for Sundhed & Trivsel, Det Tværgående Områdesamarbejde /SSP Lokalråd Aarhus, og er støttet af Justitsministeriet.

Læs mere om samarbejdet og projektet  her

]]>

Nyheder