Center for Digital Pædagogik definerer sig som en social økonomisk virksomhed. Og hvad er så det for en størrelse?

Center for Socialøkonomi definerer en socialøkonomisk virksomhed således:

Center for Digital Pædagogik efterlever til fulde, og med stor entusiasme og glæde, ovennævnte kriterier for socialøkonomisk virksomhed.

Socialøkonomisk virksomhed og omverdenen

Et andet vigtigt punkt er samspillet med omverden, hvor vi som socialøkonomisk virksomhed befinder os i skæringsfeltet mellem civilsamfund, marked og stat. Vi besidder således elementer fra såvel den offentlige sektor, civilsamfundet og det private marked.

Som socialøkonomisk virksomhed løfter vi en relevant samfundsmæssig opgave, samtidig med at vi sælger produkter på markedsvilkår.

Boks og model indsat med blåt er venligst lånt fra: Center for Socialøkonomi

]]>

Ikke-kategoriseret