-refleksioner over “digital pædagogik”, skrevet af Camilla Rode Jensen.

Men hvad er det egentlig for noget og giver det overhovedet mening at forene begreberne digital og pædagogik? Det gør det for mig og det gør det fordi jeg som fagperson ser unikke værdier og muligheder i at gå med børn og unge online.

Digital pædagogik

Da Kierkegaard for 150 år siden plantede frøet til det, der skulle blive udgangspunktet for pædagogisk arbejde, var det næppe med digitale medier i tankerne: 

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.” Kierkegaard 1859

En af grundstenen i CfDP er at møde børn og unge der, hvor de er – netop det har fået en ny betydning for den pædagogiske faglighed med udviklingen af digitale medier. Forstået på den måde at det konkrete møde, i bogstavelig forstand, nu også kan være et digitalt møde.

75% af danske børn og unge har adgang til internettet fra deres eget værelse og 74% af de 9-16 årige har en profil på et socialt netværkssted (Risks and safety on the internet). Danske børn og unge er altså online, de bruger sociale medier på samme måde, som de bruger fritidsklubbens fodboldbane – det er bare endnu et sted de er. Sociale medier er en naturlig del af børn og unges hverdag, hvor de indgår og vedligeholder venskaber og konstruerer deres identitet. Derfor mener jeg, at det er helt oplagt, at fagpersoner møder børn og unge netop online og derfor giver det mening, at forene begreberne digital og pædagogik.

Digital pædagogisk praksis

Jeg har siden 2008 været engageret i projektet Cyberhus, som er et online klubhus for børn og unge. Cyberhus indgår nu som et projekt under CfDP, hvor vi fortsætter det konkrete pædagogiske arbejde og samtidig teoretiserer over den digitale pædagogisk praksis med henblik på at videreformidle vores erfaringer via CfDP.

Cyberhus er et eksempel på digital pædagogisk praksis, hvor fagpersoner møder, inddrager og rådgiver børn og unge. Cyberhus’ kerneydelse er online rådgivning, hvor børn og unge kan chatte én til én med en voksen rådgiver. I rådgivningen lægger vi vægt på at bidrage til de rådgivningssøgendes narrative selverkendelsesprocesser. Vi forstår det digitale møde i rådgivningen som et møde, hvor børn og unge har mulighed for at konstruere, forhandle og rekonstruere deres selvforståelse. Et møde der kan føre til handling og forandringer ’in real life’. På den måde skaber vi pædagogiske interaktioner i et digitalt medie.

Digital pædagogik skal kort og godt forstås som socialt og pædagogisk arbejde i digitale medier. Med foreningen af begreberne digital og pædagogik ønsker vi at sætte brugen af digitale medier ind i en pædagogisk forståelsesramme og bidrage til en digital pædagogisk faglighed, med henblik på at sikre, at vi møder nutidens børn og unge der hvor de er – nemlig online.

]]>

Ikke-kategoriseret