For få år siden var det nødvendigt med fysisk kontakt med et menneske på postkontoret, hvis man ville betale en regning. På samme måde var det engang nødvendigt med fysisk kontakt for at udvikle venskabs- eller kærlighedsforhold. Sådan er det ikke længere.

De sociale medier har givet og giver os til stadighed nye muligheder og bidrager dermed til, at vi udvikler og ændrer vores måder at være sammen på. Det sætter vi spot på i vores oplæg “Nye medier – nye muligheder”.

At være menneske i sociale medier
Oplægsholder Camilla Rode Jensen, cand. pæd. i pædagogisk antropologi, fokuserer på, hvordan vi mennesker skaber nye måder at være i verden på, når vi tager sociale digitale medier i brug. Medier bidrager til, at vi er sociale på nye måder, og medier udvikler og forandrer vores virkelighedsforståelse, vores relationer og vores måder at forstå os selv på.

De diskussioner tager Camilla, krydret med en stribe eksempler fra sociale medier med fokus på, hvad sociale medier er, og hvordan vi bruger dem. Vi stiller især skarpt på menneskelig adfærd i sociale medier, og på hvordan vi med brugen af sociale medier udvikler og forandrer vores måde at være mennesker på.

Kontakt os på tlf. 86 370 400 og hør nærmere om dine muligheder for at blive klogere på “Nye medier – nye muligheder”.

Oplægsholder Camilla Rode Jensen

]]>

Ikke-kategoriseret