Hvordan skaber rådgivere på Cyberhus nærvær i chatrådgivningen var det forskningsspørgsmål Helena Sofía í Byrgi og Sarah Celine Elving ønskede at besvare i deres eksamensopgave i IT-didaktisk design på DPU.

De skriver i deres indledning: ”…dog tyder det på at åbenhed og ærlighed, kommer nemmere over nettet, f.eks. ved et site som Cyberhus, hvor brugeren er 100 % anonym (www.cyberhus.dk). Men hvordan kan man som rådgiver, skabe den nærhed der er i en, ansigt til ansigt rådgivningssituation, i et chat vindue?”

I deres eksamensopgave undersøger de hvilke lingvistiske strategier man som rådgiver kan gøre brug af? Og hvordan lingvistiske strategier kan hjælpe med at skabe nærvær i en chatrådgivningssituation? Og ikke mindst, er det vigtigt at der er nærvær i en chatrådgivningssituation og hvorfor?

De giver selv svaret i deres 66 sider lange eksamensopgave hvor de gennem analyse af empirien, der tager udgangspunkt i chatrådgivningen på Cyberhus.dk, bl.a. kan konkludere at: ”…vores respondenter oplevede en nærværende kontakt, til chatrådgiverne. Vores respondenter følte sig anerkendt og lyttet til. Endvidere beskrev respondenterne, at de følte der var plads til at, fortælle om meget personlige emner og at chatrådgiverne var gode til at stille nogle spørgsmål. Dette satte gang i refleksioner over de emner, som de havde drøftet i chatten. To af respondenterne fortalte, at de fik talt om emner, som de ellers ikke ville have drøftet, hvis ikke de havde haft muligheden for at gøre det over en chatrådgivningssamtale. De fortalte at; det kan være svært at berette om problemstillinger, overfor en person som er til stede i det fysiske rum. Dette hovedsagligt på grund af, den manglende anonymitet, der findes i en traditionel rådgivningssituation.”

Spændende og bekræftende læsning fra Celine og Helena, som vores rådgivende team den kommende tid vil perspektivere i forhold til praksis-erfaringerne fra rådgivningen på Cyberhus.dk.  Et stort tillykke til Celine og Helena for et flot 10-tal for eksamensopgaven – og ikke mindst tak for et dejligt samarbejde og et stort engagement – fortsat god vind med studiet på DPU…

Download og læs hele master-opgaven.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.