Børn og unges mediebrug skal understøttes med vejledning.  Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik præsenterer i sin projektrapport for 2012-14 en række aktiviteter med fokus på børn og unges digitale kultur og trivsel.

safterinternetcenterMere end underholdning
Børn og unges mediebrug handler om mere end underholdning. På de digitale platforme, der er skudt op i mediebilledet, indgår børn og unge i netværk, hvor de spiller, chatter, deler viden og gennemlever barndommens og ungdommens temaer om identitet, venskaber, uvenskaber, fremtidsdrømme, kærlighed og mobning. Børn og unge anno 2014 er deltagere frem for betragtere i en mediekultur, hvor de debuterer allerede som 3-årige. Dette skaber nye udfordringer for pædagoger, lærere, forældre, børnene og de unge selv.

Vejledning, rådgivning og oplysning
Som Safer Internet Center i Danmark bestræber Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik sig på at understøtte børn og unges digitale kompetencer og trivsel. Det sker gennem vejledning, rådgivning og oplysning til børn, unge, forældre, lærere og pædagoger i form af bl.a. online og trykte materialer, kampagner og events. Læs rapporten om en række af centrets aktiviteter i perioden 2012-14.

EU and Insafe Logo
Centre for Digital Youth Care’s digital counseling in Cyberhus deals with internet-related issues, as a part of the EU Insafe program, and has served as the Danish helpline in close collaboration with Save the Children, Denmark and the Council for Children and Young People since 2009.

]]>

Digital trivsel