Læs mere om hvordan det digitale kan påvirke selvskadende adfærd her

Overvejende positive muligheder

På den måde kan de digitale fællesskaber være med til at forme en adfærd, som kan forankre identiteten på måder, der ikke altid er hensigtsmæssige for en sund udvikling. I vores bidrag til antologien bliver mulighederne dog præsenteret som overvejende positive, forudsat at de unge forstår det ansvar der følger med – både i forhold til hvilke signaler, de sender til andre, og hvordan deres data bliver behandlet og gemt. For at imødekomme og forstå det ansvar, er det vigtigt at vi som fagpersoner (og voksne) bidrager til en grundlæggende digital dannelse, og at vi samtidig er forpligtet til at tilbyde de unge trygge digitale fællesskaber, hvor de kan afprøve identiteter med støtte fra en professionel omsorgsperson. Det er også formålet med de digitale ungerådgivninger, som Center for Digital Pædagogik driver og med det samarbejde, vi har med de danske kommuner. Du kan læse om vores ungerådgivninger her.  Du kan læse om vores kommunesamarbejde her

BOG-BESKRIVELSE

Forlaget skriver: Dannelse og digital kultur giver en introduktion til de nyeste problemstillinger inden for digital kultur og digital dannelse samt et overblik over fænomenerne digital dannelse, læring og sociale samvær i den digitale verden. Tilstedeværelsen af digitale medier har åbnet op for diskussioner og refleksioner inden for mange fagområder. Derfor har bogens forfattere forskellige ståsteder med udgangspunkt i sociologi, psykologi, fysioterapi, pædagogik og medievidenskab. Bogens seks kapitler giver mulighed for at gå på opdagelse i følgende emner:

  • Hvordan kan begrebet dannelse forstås, og hvordan er det med til at danne et fundament for den digitale dannelse?
  • Demokratiet i den digitale verden, hvor tilstedeværelse giver mulighed for indflydelse.
Bogen kan bl.a. købes her
Digital trivsel Online rådgivning