Nedenstående blogpost er skrevet af vores udsendte medarbejder, praktikant Helena Sofía í Byrgi, som et mindre udkast af hvad hun observerede som deltager på konferencen.

DeleteCyberbullying er et EU-projekt, der arbejder med at få anderkendt digital mobning som en reel trussel, der skader. Projektet har fokus på skolen og familien og arbejder med at skabe et fælles grundlag for, hvordan man kan forebygge digital mobning. Projektet samarbejder med deltagere fra bl.a: Spanien, Storbritannien, Bulgarien, Belgien og Grækenland.

Center for Digital Pædagogik har løbende fulgt initiativet, og deltog bl.a. på konferencen DeleteCyberbullying, der blev afholdt i Madrid i 2013. Der var desværre igen, som vi oplever på en del internationale konferencer, for meget fokus på hvordan vi skal overvåge børn og unge, frem for hvordan vi skal tale etik og moral med dem. Der var dog heldigvis et indlæg, Beat Bullying, som arbejder inddragende med de unge, hvilket vi gerne vil fremhæve.

Beat Bullying

På konferencen præsenterede Beat Bullying deres bud på hvordan man kan arbejde med digital mobning. Beat bullying er et projekt der træner unge i alderen 11-25, til at være peer-mentors for andre unge. Ved at påtage sig det ansvar at være peer-mentor får de unge optræning, vejledning og støtte i forhold til at hjælpe andre på samme alder. Efter optræning fungerer de unge som rådgivere for andre børn og unge der har været eller er udsatte for digital mobning, både on- og offline. Beat bullying arbejder direkte på forskellige skoler i Storbritannien.

Det Beat Bullying lykkes med – og har så god erfaring med, er netop at inddrage børn og unge i kampen som aktive deltagere, i form af peer-mentors. En tankegang vi hilser velkommen i CfDP, og som minder om de projekter, aktiviteter og holdninger, vi arbejder med. Vores egen praksiserfaring viser, at de unge i stigende grad søger støtte og rådgivning hos hinanden. Læs også indlægget: ”De unge finder i stadigt stigende grad hinanden”, der beskriver hvordan de unge i CfDPs ‘ung-til-ung’ rådgivning Cyberhus.dk, deltager i debatter, livsfortællinger, gruppechats og ungeblogs.

Peer-Mentors, vejen frem

På konferencen var der fire unge, fra peer – mentor programmet, der gav indsigt i hvor store problemer de oplever der er på nettet med mobning. De unge mente, at selv om tal og undersøgelser fra ungdomsrådgivninger fra EU viser, at kun hvert 4. barn rapporterer, at de udsættes for digital mobning, så er problemet meget større. De unge oplevede også, at der er mange der ikke tør sige noget, eller ved hvor de kan henvende sig når de oplever problemer på nettet. De havde endvidere oplevet, at funktionen “tag” på Facebook gør det nemmere at mobbe med billeder på nettet. Det er de unges håb, at de enkelte lande skal kræve af deres regering, at de går mere aktivt ind i kampen.

For yderligere info og video af hele konferencen se: deletecyberbullying.eu

 

]]>

Digital trivsel