☰  Menu

Digitale børn og digitale forældre

For børn og unge er smartphone, Snapchat og Youtube naturlige udvidelser af deres viden, kommunikation, skoleopgaver og ikke mindst sociale liv. Der er mange perspektiver i den nuværende udvikling, og det er en kompleks opgave at forberede sine børn på en digital ungdom, man ikke selv har haft. Men det er vigtigt, at børn bliver fulgt og støttet i deres færd på nettet. Derfor giver vi en hjælpende hånd i form af et oplæg med efterfølgende debat, hvor du kan vende dine bekymringer med andre voksne.

Et samarbejde mellem skolen og forældrene
Internettets og mobiltelefonens tilstedeværelse i hjem og skole er en selvfølge. Det er her, de første medievaner dannes, og nutidens børn og unge lever under helt andre forhold, end for bare 10 år siden. Men den nye virkelighed betyder ikke, at de unge er digitale indfødte, mens vi andre er stakkels bagudstræbende tilflyttere. I dag er vi blot vidner til at børne- og teenageårene opleves gennem digitale kommunikationsformer. Medierne præger børnenes liv, og dette gør en forskel for den enkelte, for børne- og ungdomskulturen, og for os der skal støtte og sætte grænser. Derfor er det vigtigt at skolen og forældrene samarbejder om børnenes digitale dannelse.

I Center for Digital Pædagogik har vi siden 2007 arbejdet med netetik og de pædagogiske udfordringer og muligheder, de nye medier stadig bringer. Med baggrund i mange års skolebesøg, og CfDPs digitalpædagogiske projekter, fortæller vi levende om børns liv med nettet og mobiltelefonen. Vi giver forældregruppen viden om børnenes onlinekultur; men vi vil også gerne fortælle, hvordan I selv er de bedste rollemodeller.

Det går du hjem med efter vores foredrag
• Indsigt i børnenes brug af sociale medier
• Et tydeligere billede på din rolle som “digital forælder”
• Gode råd til skærmtid og tidsforbrug af spil og sociale medier
• Redskaber til at tage snakken derhjemme med dit barn

Med oplægget Digitale børn og digitale forældre når vi både at se på børn og unges netvaner: den legen og spillen, som snart udvikler sig til leg med egen identitet, og de perspektiver det åbner op for. Vi kigger også på, hvordan en online ungdomskultur udvikler sig. Det betyder fokus på de kommunikationsformer og det sprog, som opstår blandt de unge – og hvordan det kan blive misforstået og gøre både kærlighedserklæringer og digital mobning nemmere end før. Hvad enten de er klar over det eller ej, begynder børn og unges leg og venskaber på nettet at sætte sine spor – både digitalt og i deres vaner og opførsel.

En typisk forældreaften har en løs form, hvor dine spørgsmål og evt. problemstillinger i klassen vil være i fokus. Vi afklarer de nødvendige teknik- og brugs-spørgsmål, men det vigtigste er at få dine holdninger og regler derhjemme i spil. Vi tager nogle gode råd og vores udkast til netetik med, og vi affyrer dermed startskuddet til en diskussion, der kan fortsætte derhjemme og på klassen.

Mellemtrin eller udskoling
Indholdet af vores oplæg tilpasses efter klassetrin og derfor behøver man ikke at invitere hele skolens forældre til samme oplæg. Et forældeoplæg fungerer godt som opfølgning på et elevoplæg i klassen; men kan sagtens stå alene. Alle vores oplæg kan kombineres hvis du ønsker at sætte flere forskellige fagligheder i spil. Kontakt os for mere info.

Pris og praktisk
Vores oplæg afholdes enten af Jonas Ravn eller Christian Mogensen.
Oplægget varer ca. 1½ time og koster 4.500 DKK + transport. Skal det afholdes mere end 150 km fra Aarhus tilføjes et tillæg på 1000 DKK
Ved større forsamlinger bedes skolen at stille et smartboard/projektor (med VGA-udgang) samt mikrofon til rådighed.

Kontakt
Skriv eller ring til Jonas Ravn
E-mail: jonas@cfdp.dk
Hovednummer: 86 370 400 (Spørg efter Jonas Ravn)

Vil du modtage CfDPs nyhedsbrev?

Nej tak