☰  Menu

Skoleoplæg – Hvem er du, når du er digital?

UDSKOLING OG EFTERSKOLER
Nutidens digitale teenagere forstår at netværke. De er evigt online på godt og ondt. Men hvilket billede skaber de af sig selv på nettet, og hvordan opfatter de andre? Oplægget “Hvem er du, når du er digital” henvender sig til udskolingsklasserne og efterskoler. Med oplægget sætter vi gang i en debat om digital identitet, trivsel og netetik, og vi inddrager eleverne, deres holdninger og egne historier.

I CfDPs oplægstjeneste er vi eksperter i børn og unges færden på nettet. Vores kompetencer spænder vidt fra netsikkerhed til net- og mobiletik, og vores metoder er velafprøvede. Gennem de seneste 8 år har vi besøgt mere end 10.000 elever på skoler landet over.

Vores erfaring fortæller os, at der stadig er behov for at tale basal net- og mobiletik i udskolingsklasserne. Hvilke billeder er ok, hvornår overskrider man andres grænser, hvad er digital mobning, hvad er god stil omkring personlige oplysninger, hvad siger lovgivningen og de etiske retningslinjer?

Samtidig mener vi, at der er behov for at fokusere på de unges leg med identitet på nettet. Er der forskel på den unges personlighed på nettet og i den fysiske verden? Hvad betyder de øgede krav til netværkskompetencer, og hvornår bliver det problematisk for den enkelte elev at opleve andres udadvendte onlineliv?

”Godt tilbud til alle, som arbejder med børn og unge. Oplægget fik på en sjov og spændende måde børnene til at tænke over og snakke om et emne, som fylder meget i deres hverdag.”

(Viktor Jacobsen, KFUK & KFUK)

Besøgets forløb

* Værdilinjedebat (eleverne tager stilling til webetiske påstande ved at bevæge sig rundt i lokalet – ved foredrag bruger vi elevernes egne smartphones som afstemningsredskab)
* film og cases
* fakta og historier fra det virkelige liv
* Eleverne! (vores oplæg er dynamiske. Hvis en klasse finder det særligt interessant at debattere et bestemt emne, kan vi sagtens indpasse det)

Vi møder børnene i øjenhøjde og får skabt debat om samvær i cyberspace på godt og ondt. Hensigten er, at både elever og fagpersonale får gavn af besøget. Vores mål med oplægget er, at eleverne oplever at få styrket det etiske filter, der skal fortælle dem, hvornår en handling på nettet er positiv eller negativ og give dem en varig refleksion over egen online identitet.

Vores UV-materiale er nemt at tilpasse. Derfor er I også med til at bestemme, hvad vi skal snakke om, såsom aktuelle problemstillinger eller emner, der er relevante på jeres skole. Vores oplæg er dynamiske, og vi holder os opdateret om nye tendenser blandt børn og unge på den digitale hovedvej.

 

”Formidlingsformen var meget god. CfDP havde en rigtig god kontakt til børnene. De talte et sprog, eleverne forstod – de var meget imødekommende og humoristiske.”

(fra lærerevaluering)

Vores oplæg hører hjemme under Center for Digital Pædagogik (CfDP). CfDP er en socialøkonomisk virksomhed og et videnscenter for børn og unges brug af digitale medier. CfDP arbejder stadig i tæt samarbejde med Cyberhus’ rådgivende funktioner.

Færdigheds- og vidensmål efter 6. klasse (Undervisningsministeriet)

  • Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer på internettet
  • Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet
  • Eleven kan videndele og samarbejde via internettet
  • Eleven har viden om samarbejdsmuligheder på internettet
Eleverne skal inddrage deres egne erfaringer med sociale medier og digital kommunikation, fx formidling af billeder, fortællinger om andre og samtaler online. På baggrund heraf diskuteres etiske problemstillinger. Eleverne gør erfaringer med en bred vifte af produktions- og kommunikationsredskaber og diskuterer fordele og ulemper, så de bliver i stand til at vurdere og vælge anvendeligheden af forskellige teknologier i den givne situation. Eleverne skal udvikle teknologiforståelse gennem at undersøge, hvordan udvikling og brug af teknologier medvirker til at sætte rammerne for deres eget liv og fællesskabet.” (fra læseplanen juni 2014)

Pris og praktisk

Vores elevoplæg afholdes samles for hele klassetrin eller flere klassetrin ad gangen.

Oplægget varer ca. 75 min. og koster 3000 DKK + transport
Ved oplæg længere væk end 150 km fra Aarhus tilføjes et tillæg på 1000 DKK ellers skal der minimum bookes to foredrag.

Ved større forsamlinger bedes skolen at stille et smartboard/projektor (med VGA-udgang) samt håndmikrofon til rådighed.

Læs mere om de forskellige oplæg vi kan tilbyde både elever, forældre og lærerstab.

Kontakt

Skriv til jonas@cfdp.dk
Eller ring 86 37 04 00 (spørg efter Jonas Ravn)

 

Vil du modtage CfDPs nyhedsbrev?

Nej tak