☰  Menu

Skills Connect

Skills Connect er et EU ERASMUS projekt som Center for Digital Pædagogik driver sammen med den engelske organisation Youthnet. Omdrejningspunktet for projektet er at støtte unge menneskers vej til arbejdsmarkedet via deres frivillige engagement på vores online rådgivende platforme, og vil blive gennemført fra marts 2015 - marts 2017.

Mange unge finder det svært at oparbejde og kvalificere egne evner, tro på dem selv, og formidle deres kvalifikationer til arbejdsgivere- og dermed sikre sig et job. Vi ved fra erfaring at frivilligt arbejde blandt unge kan være med til at forbedre deres selvtillid og åbne op for uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Hvert år gennemfører vores online rådgivning Cyberhus.dk, mere end 60.000 rådgivende interaktioner med unge. En del af disse rådgivninger er unge som rådgiver andre unge.

Anerkendelse i motiveret læring
Kvalifikationer som de unge opnår i det rådgivende arbejde på Cyberhus.dk kan være med til at øge deres tro på egne evner. Udover specifikke færdigheder opnår de unge, der er involveret i det frivilligt arbejde, også større selvtillid og selvværd. Anerkendelse er et vigtigt element i at støtte unge i deres læring og selvforståelse og dermed hjælpe dem i deres vej til arbejdsmarkedet. Det er projektets primære formål.

Unges formidling af egne evner
I samarbejde med  YouthNet vil vi se på hvordan vi kan hjælpe de unge til effektivt at udvikle færdigheder, der direkte kan bidrage til deres beskæftigelsesmuligheder. Med såkaldte digitale badges kan vi anerkende unges fremskridt og færdigheder på tværs af EU, og sammen med et tilhørende læringsprogram vil vi støtte de unge i at få en bedre forståelse af egne evner, som de så samtidigt kan præsentere for eventuelle arbejdsgivere. Store virksomheder vil blive inviteret med i projektet og være med til at beskrive hvilke kompetencer der er vigtigt for dem, at de unge får tillært sig, for at øge deres jobchancer.

YouthNet og Center for Digital Pædagogik vil i projektperioden kvalificere og badge 250 frivillige i vores forskellige online mødesteder. Hos CfDP vil det blive via vores online rådgivning på Cyberhus.dk.

Center for Digital Pædagogik har tidligere arbejdet sammen med YouthNet, senest omkring et Daphne projekt der arbejdede med selvskadende adfærd blandt unge online. 

ERASMUS+

Vil du modtage CfDPs nyhedsbrev?

Nej tak