☰  Menu

Netstof.dk

I konsortium med Slagelse Misbrugscenter etablerer Center for Digital Pædagogik et landsdækkende internetbaseret informations- og rådgivningstilbud for Socialstyrelsen, målrettet unge i risiko for at udvikle et behandlingskrævende stofmisbrug. 

Digitale erfaringer med rødder i den fysiske verden

Projektet med et landsdækkende digitalt rådgivningstilbud bygger videre på konsortiets internationale og nationale erfaringer med internetbaseret rådgivning og rusmiddelsbehandling. Projektet tager afsæt i den “gamle” misbrugsrådgivning på netstof.dk, som nu gentænkes og relanceres, med nyt design, nyt indhold, ny organisering og en forhøjelse af målgruppens alder.

Projektet er et tilbud, som henvender sig til unge i alderen ca. 15-24 år, der er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug. Der vil blive taget hensyn til, at unge, der allerede har udviklet et behandlingskrævende misbrug, ligeledes skal kunne rummes i tilbuddet og kunne henvises til yderligere relevant støtte.

Brugere, misbrugere og pårørende

Formålet med projektet er, at unge får hævet deres vidensniveau i forhold til brug af rusmidler og modtager relevant information samt målrettet rådgivning. Unge vil via projektet modtage relevant støtte til at søge yderligere hjælp i relation til deres problemstillinger. Desuden vil pårørende til unge få øget deres vidensniveau omkring unge og rusmidler på en måde, som gør dem i stand til at støtte den unge og de problemstillinger, de har.

Anonymiteten i fokus

Tilbuddet er målrettet målgruppernes behov for at være anonyme. Forståelsen af anonymitetens afgørende rolle er en pædagogisk tilgang til det rådgivende arbejde, som begge partnere i konsortiet har mange års positive erfaringer med. Tilbuddet vil ikke kræve visitering

Projektet er landsdækkende og løber frem til 2015. Det er finansieret af Social- og Integrationsministeriet, og alle interesserede kommuner opfordres til at deltage gratis i netværket.

Læs mere om projektets brugerinvolvering eller om kommunesamarbejdet.

Gå til netstof.dk

Fakta-boks om projektet

Målgruppe:
Unge i alderen ca. 15-24 år, der er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug.

Projektets formål:
Unge øger deres vidensniveau i forhold til brug af rusmidler og modtager relevant information samt målrettet rådgivning. Unge via projektet modtager relevant støtte til at søge yderligere hjælp i relation til deres problemstillinger.
At pårørende til unge får øget deres vidensniveau omkring unge og rusmidler på en måde, som gør dem i stand til at støtte den unge og de problemstillinger, de har.

Redskaber:
Responsive webdesign. Web-apps som mobilstrategi. Princippet om visualisering og princippet om brugerdeltagelse og dynamik. Chat, brevkasser, debat. Henvisninger og kommunalt netværk.

Dette projekt er udarbejdet for Socialstyrelsen i samarbejde med Slagelse Misbrugscenter.

 

 

Vil du modtage CfDPs nyhedsbrev?

Nej tak