☰  Menu

Fremtiden for digital badging

Center for Digital Pædagogik afslutter nu et projekt, hvor unge i alderen 16-25 år blev tilbudt digitale badgekurser, med henblik på at styrke deres vej ind på arbejdsmarkedet. Projektet var et 2-årigt projekt i samarbejde med engelske The Mix.

Det er ikke altid nemt at finde et arbejde. Det kan være særligt svært hvis man er sårbar, og ikke selv kan se hvilke kvaliteter man indeholder. Det nyligt afsluttede projekt SkillsConnect havde primært til formål at give unge i alderen 16-25 år, en konkret mulighed for at sætte ord på deres evne til problemløsning, og sekundært at identificere den hjælp de kan give andre unge online, bl.a. på ungdomsrådgivningen Cyberhus.dk. Det resulterede i udviklingen af 2 digitale badgekurser, “Problemknuser” og “Superhjælper”.

Da projektet startede i 2015, var digital badging stadig et relativt ukendt begreb i Danmark, men det at vi bevæger os i en digital tidsalder har gjort badging lettere, mere alsidig og gjort det til en effektiv måde at udvikle færdigheder på, fx dem der er nødvendige for at finde arbejde. Endvidere kan det antages, at digitalisering af læring og brugen af elementer fra gamification er både en relevant og effektiv måde at engagere unge på. Det gælder både i forhold til udvikling af deres færdigheder, samt processen med at lære mere om sig selv.

Hvad lærte vi?

Gennem processen med udvikling og udbredelse af kurserne, har vi set behovet for mere akkrediteret digital badging for unge, så der kan bygges bro mellem hvad de unge kan tilbyde, og hvad en arbejdsgiver søger. Akkreditering gennem anerkendte organisationers sponsorering af et digitalt badgekursus ville være den mest effektive måde at opfordre unge til at give sig i kast med digital badging på, og samtidig sikre badgets troværdighed for den potentielle arbejdsgiver.

Vi ved, at unge finder det nyttigt at gennemføre det digitale badgekursus. Men vi ved også, at bredere anerkendelse af disse og andre digitale badgekurser ligeledes er en nøgle til yderligere forbedring af de unges jobparathed. Vi ved, at vi kan hjælpe unge med at forstå de færdigheder, de har indhøstet, og give dem redskaberne til at demonstrere dette over for arbejdsgivere på en værdifuld måde, og vi er stolte af at have været med til at tage de første skridt på vejen mod et større udbredt kendskab til badging i Danmark.

Læs hele rapporten her

Klik her for at læse mere om “Problemknuser” og “Superhjælper”

Klik her for selv at prøve kurserne

Skriv ny kommentar

Vil du modtage CfDPs nyhedsbrev?

Nej tak