☰  Menu

Projekt Følgeven

Sindslidende i Aarhus Kommunes Center for Bostøtte får nu mulighed for at blive matchet med frivillige borgere, der ønsker at ledsage til fritidsaktiviteter. Der findes lignende ordninger andre steder i socialpsykiatrien samt i det frivillige foreningsliv, men ofte kun i fysisk/analog form, hvor frivilligforeninger eller kommunalt personale fungerer som de egentlige “gifteknive”. I projekt Følgeven kommer matchet mellem frivillig og borger til at begynde online.

CfDP vil i projektet designe og udvikle en platform, som kan minde om et dating-site, men som har holder skarpt fokus på den sindslidende borgers tryghed og behov. På platformen opretter både sindslidende og frivillige borgere profiler, så de allerede på tryg afstand vil kunne pejle sig ind på hinanden. I vores designopgave vil vi fokusere på at holde brugerfladen enkel og afdæmpet, og vi udvikler i løbende og tæt kontakt med projektgruppen.

Læs mere om projektet i “Fra datingsites til sociale følgeskaber”.

Som i de fleste af vores samarbejdsprojekter, foregår al intern kommunikation mellem projektpartnerne gennem Podio, så vi hele tiden sikrer, at alle får indblik og indsigelse efter behov i udviklingsprocessen, og så dialogen kan fortsætte mellem møderne.

Partnernes roller
De sindslidende borgere rekrutteres til projektet gennem Center for Bostøtte i Eget Hjem, og de frivillige vil på den anden side blive rekrutteret gennem Frivilligcenter Aarhus. Opkvalificering af frivillige vil ske med hjælp fra SIND Nettet, mens den socialøkonomiske medievirksomhed ANTV udvikler pr- og vejledningsvideoer for projektet. Hos CfDP vil vi så vidt muligt understøtte alle indsatser i den digitale platform.

Effekten
Projektet forventes især at kunne yde en positiv indflydelse på de sindslidendes tillid til egen social formåen. Foreningslivet kan her være en afgørende faktor i udvidelsen og styrkelsen af de sindslidendes sociale netværk, hvilket betragtes som en helt central del af den sindslidende borgers “kommen sig”.

Projekt ‘Følgeven’ er et samarbejde mellem CfDP, SIND, Frivilligcenter Aarhus, ANTV og Center for Bostøtte i Aarhus Kommune under bevilling fra Socialstyrelsen. Den digitale platform for projektet forventes at blive lanceret i juni 2014.

CfDP vil løbende berette fra designprocessen her på cfdp.dk.

Har du lyst til at vide mere om projektet, skal du være velkommen til at kontakte Jonas Sindal.

Fakta-boks om projektet

Målgruppe:
Sindslidende og frivillige fra Aarhus Kommune, der skal matches.
Projektets formål:
At få frivillige til at fungere som ledsagere for sindslidende til deres fritidsaktiviteter. Dette vil udvide det sociale netværk, hvilket betragtes som en central del af borgerens recovery.
Redskaber:
Online portal, der skal fungere som match-maker for de frivillige og de borgere, der skulle have brug for en ledsager.

frivilligefoelgevenner

Vil du modtage CfDPs nyhedsbrev?

Nej tak